Wielka Pętla Wielkopolski

Mapa uzupełni bestsellerowy przewodnik nie tylko dla wodniaków

W lutym ukaże się mapa drogi wodnej: „Wielka Pętla Wielkopolski. Warta - Noteć - Gopło - Warta”. Po przewodniku wydanym pod tym samym tytułem w 2007 r. (nakład niestety wyczerpany) jest to kolejna pozycja prowadząca wodniaków i turystów w te wciąż jeszcze mało znane tereny.

Wielka Pętla Wielkopolski to niezwykły szlak żeglugowy. Wiedzie przez ziemie i miasta, które trwale wpisały się w historyczny i współczesny obraz Polski. Liczącą 690 km drogę wodną tworzą: rzeka Noteć (205 km), droga wodna Warta – kanał Bydgoski (146,6km) i rzeka Warta (338,4 km). Przypuszczalnie można było pokonać pętlę za czasów świetności Kruszwicy i pierwszych piastowskich władców.

W czasach współczesnych szlak jest w pełni żeglowny od 1950 r. Pływanie Pętlą staje się z roku na rok popularniejsze, a radykalna poprawa stanu czystości rzeki spowodowała, iż masowo na Wartę wracają kajakarze. Co raz więcej też inwestycji w poprawę stanu nabrzeży, powstają nowe przystanie i stanice wodniackie.

Mapa opisuje przy pomocy ideogramów lokalizację śluz, miejsca gdzie można bezpiecznie zacumować, coś zjeść i się przespać. Są też wskazane punkty slipowania (wyciągania łodzi czy jachtu z wody) i miejscowości, w których najbliżej do stacji benzynowej. Mapa informuje o parkach krajobrazowych i narodowych, przez które płynie się pokonując Pętlę. W części informacyjnej umieszczono kontakty telefoniczne na śluzy i parametry śluz, miejsca wskazujące głębokości tranzytowe oraz adresy stron internetowych podających bieżące informacje o warunkach hydrologicznych i żeglugowych panujących na drogach wodnych. Jest też tekst o historii powstania Pętli i współczesnych inicjatywach na rzecz jej reaktywacji.

Mapa ilustrowana zdjęciami wydana jest w formacie 48 x 68cm w skali 1:350 000. Autorem jest Mirosław Słowiński, projekt graficzny mapy Time Machine, a opracowanie graficzne publikacji wykonał Jacek Grześkowiak. Wydawnictwo ukazuje się nakładem Mariny Ląd we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ze wsparciem finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit