Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania G5

Miejsca mocy Południowego Ponidzia

Połączenie źródeł pradawnej historii regionu i piękna natury

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania G5 obejmuje gminy południowej części województwa świętokrzyskiego. To: Stopnica, Nowy Korczyn, Wiślica, Solec Zdrój, Pacanów – wylicza Ewa Satora – kierownik Biura Stowarzyszenia.


Kontrakt z Programu Leader na realizację zadań promocyjnych obejmuje okres do roku 2015, ale wszystko wskazuje, że będzie on przedłużony.

U źródeł pełnej mocy

Z dniem 1 maja 2009 roku ruszyła realizacja rzeczowa projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „U źródeł pełnej mocy - kampania promocji turystycznej gmin Południowego Ponidzia: Nowego Korczyna, Pacanowa, Solca Zdroju, Stopnicy i Wiślicy”.

Tytuł projektu wpisuje się w hasło promocji województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie miejsca mocy”. Jednocześnie nawiązuje do najbardziej rozpoznawalnego dotychczas produktu turystycznego tego mikroregionu, tj. do uzdrowisk, źródeł leczniczych w Solcu Zdroju, a także w sąsiednim Busko-Zdroju. Jednak pojęcie „źródeł” traktowane tu jest szerzej, nawiązuje bowiem do komplementarnych wielu „źródeł” na odpoczynek, których działanie się uzupełnia, co pozwala osiągnąć „pełną moc” wypoczynku.

Są to: źródło lecznicze – uzdrowisko Solec-Zdrój; źródło wiary (kolebka polskiego chrześcijaństwa) – Wiślica; źródło tożsamości i historii (źródła polskiej państwowości) – Wiślica, Stopnica, Nowy Korczyn; źródło zabawy – Pacanów; źródło natury – piękne krajobrazy oraz czysta przyroda regionu z licznymi unikatowymi rezerwatami przyrody.

Punkty „it” w każdej gminie

Ważnym zadaniem Grupy, podejmowanym wspólnie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, jest wspieranie rozwoju punktów „it”. Istnieją one w każdej gminie. Znak „i”  spotkamy więc: w Pacanowie w Europejskim Centrum Bajki, w Stopnicy w odbudowanym zamku, w Solcu Zdroju w Gminnym Centrum Kultury, w Wiślicy w Gminnym Centrum Informacji, w Nowym Korczynie w siedzibie własnej punktu „ it”.

Grupa troszczy się o zaopatrzenie w materiały promocyjne, wymianę publikacji z sąsiednimi powiatami i gminami, aktualizację strony www. Organizowane są szkolenia informatorów turystycznych, którzy coraz częściej są postrzegani przez gospodarzy terenu także jako przyszli kreatorzy produktu turystycznego.

Grupa bierze udział w targach turystycznych, podejmuje realizację wydawnictw, dofinansowuje zadania lokalne służące rozwojowi  produktu turystycznego i uatrakcyjnianiu jego otoczenia, którym jest przestrzeń publiczna.

Rozmówczyni chwali dobrą współpracę z władzami samorządowymi, kościelnymi, muzeami, domami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji.

Wielkim świętem Pacanowa stało się otwarcie Europejskiego Centrum Bajki. Przygotowano bogaty kalendarz imprez. Trwa współpraca z zarządcami innych atrakcji dla dzieci w województwie, m.in. Parkiem Jurajskim w Bałtowie, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Liczy się wymiana informacji i  promocja wzajemna.

Dzięki współpracy z Regionalną Organizacja Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego możliwy jest udział wszystkich członków  LGD w targach turystycznych w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Kielcach, Bydgoszczy, Opolu i innych.

(jpp)

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit