Międzynarodowy projekt pod patronatem POT

Milczenie owiec? Krętorogie mają głos

Tradycyjne rozpoczęcie wypasu owiec w sanktuarium w Ludźmierzu/ fot.: E. Tomczyk-Miczka

Inicjatywa transgranicznego wypasu owiec jako pretekstu do pokazania atrakcyjności regionów transgranicznych wielu krajów, zrodzona w Fundacji „Pasterstwo Transhumancyjne” w Koniakowie w Beskidzie Śląskim, zyskała bardzo szerokie poparcie partnerów w Polsce i za granicą. Została objęta patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej jako szereg przedsięwzięć kulturalno - artystyczno - naukowych, realizowanych w terminie od maja do października 2013 roku.

- Zamierzeniem twórców projektu jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w regionie Karpat, a także promocja kultury gór i ukazania jej przez pryzmat wspólnych tradycji i wartości europejskich – mówi Piotr Kohut, prezes Fundacji „Pasterstwo Transhumancyjne”.

- Małopolska Organizacja Turystyczna jako partner projektu docenia wartość wielowiekowej kultury, która doprowadziła do zasiedlenia Karpat i powstania społeczności zamieszkującej Karpaty, szczycącej się podobnymi walorami etnicznymi – komentuje prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda, nie od dziś popierający inicjatywy wykorzystujące dziedzictwo kulturowe  Karpat dla wzbogacenia produktu turystycznego. - Nasi członkowie, w tym powiaty: nowosądecki, tatrzański i gorlicki są w naturalny sposób patronami tego przedsięwzięcia. Każdy, kto usłyszy głos dzwoneczków na hali, dźwięk trombit, pozna barwny folklor, muzykę, kuchnię pasterską, posłucha opowieści przy watrze rozpalonej przez juhasów - zakocha się w tych klimatach.

„Redyk Karpacki - Transhumance 2013”  nawiązuje do wielowiekowej wędrówki pasterzy wołoskich z owcami przez kolejne pasma gór  w obrębie Karpat.To nie tylko projekt zachowujący dziedzictwo kulturowe, to przede wszystkim projekt promujący wyjątkowy styl życia w zgodzie z rytmem natury i energii, jaka drzemie w Karpatach i otaczających je dolinach. Redyk będzie prowadzony w  ponadnarodowej, archaicznej formie, owce powędrują w naturalnym, dziennym rytmie wypasu. Pasterstwo transhumancyjne – wędrowne, którego polską formą jest redyk, polega na sezonowym przepędzaniu trzód pod nadzorem pasterzy, ustalonymi szlakami  z  pastwisk nizinnych na górskie hale. Celem tej wielkiej międzynarodowej imprezy jest spotkanie ludzi żyjących i tworzących w Karpatach, ich integracja, możliwość poznania oraz pokazania bogactwa kultur i przyrody.

- Głównym elementem projektu będzie tradycyjna wędrówka ze stadem owiec, trwająca około 100 dni, od Tradycjom pasterskim towarzyszy barwny folklor/ fot.: E. Tomczyk-Miczkamaja do października, na trasie biegnącej od Rumunii przez Ukrainę i Polskę, aż do Czech i Słowacji. Wydarzeniu będą towarzyszyły liczne imprezy, festiwale i lokalne imprezy prezentujące  tradycje pasterskie, występy kapel oraz   zespołów regionalnych, pokazy sztuki ludowej
i rękodzieła, prezentacja kuchni regionalnej i tradycyjnych produktów  regionalnych - opowiada Piotr Kohut. - Wydarzenia te będą z jednej strony stanowiły okazję dla prezentacji i nawiązania współpracy między artystami, a z drugiej - szansę na popularyzację tradycji i kultur górskich wśród społeczności lokalnych na trasie redyku. Umożliwi to również twórcom projektu prześledzenie, w jaki sposób sztuka i tradycje kulturowe Karpat ewoluowały wraz ze zmieniającymi się warunkami społeczno - gospodarczo - środowiskowymi w regionach.

Impreza rozpocznie się 10 maja w parlamencie rumuńskim w Bukareszcie, od konferencji prasowej zatytułowanej „Karpaty w sercu Europy. Wykorzystanie istniejących instrumentów współpracy dla stałego rozwoju regionu”. 11 maja nastąpi uroczyste rozpoczęcie redyku w Rotbav koło Brasov w środkowej Rumunii. Projekt przewiduje też szereg spotkań w formie paneli dyskusyjnych artystów, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych, mających na celu wypracowanie wspólnych strategii rozwoju i zarządzania bogactwem kulturowym Karpat. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca, uwieńczona podpisaniem wspólnej deklaracji współpracy kulturalnej między przedstawicielami samorządów lokalnych krajów uczestniczących w projekcie.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit