Konferencja prasowa PTTK

Misja społeczna pobudza procesy gospodarcze w turystyce

Prezes PTTK Lech Drożdżyński … Więcej »

Przed XVII Walnym Zjazdem PTTK, na konferencji prasowej w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Senatorskiej, z dziennikarzami spotkali się przedstawiciele Zarządu Głównego tego zasłużonego dla narodowej turystyki Stowarzyszenia.

Obecni byli prezes Lech Drożdżyński, sekretarz generalny Lech Gordon, sekretarz Jolanta Śledzińska oraz członkowie ZG PTTK Stanisław Sikora i Andrzej Tereszkowski kierujący Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Towarzystwo jest największą działającą w naszym kraju organizacją społeczną. Zrzesza ponad 72 tys. członków w 314 posiadających osobowość prawną oddziałach. Członkowie Towarzystwa działają przede wszystkim w kołach i klubach, których jest 2.383. Zasłużenie szczycą się misją, której pozostają wierni nawiązując do tradycji Towarzystwa Tatrzańskiego, a później Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - od sześćdziesięciu lat kontynuowanej do dziś przez PTTK. Towarzystwo jest silnym elementem struktur regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Wspierało i czynnie uczestniczyło w procesie powołania do życia wielu z nich. Członkowie PTTK pełnią funkcję w prezydiach i zarządach ROT i LOT.

Polacy masowo poznają swój kraj

Choć PTTK konsekwentnie opowiada się za rozwojem przemysłu turystycznego, tworzeniem ku temu odpowiednich warunków przez państwo, to docenia i inną wartość - turysta to jednak nie tylko klient. To także samodzielny organizator wędrówki i wypoczynku. Rozwój turystyki lub jego brak przekładają się w znaczny sposób na kondycję psychofizyczną, postawy społeczne, kulturę. Jak podkreślają członkowie Towarzystwa, czują się oni odpowiedzialni za rozwijanie aktywności turystycznej, poczynając od najmłodszych, a także za ochronę ojczystej przestrzeni i szlaków turystycznych, na których Polacy masowo poznają swój kraj. Przekonują więc, że trzeba na turystykę patrzeć szerzej. Także w odniesieniu do sezonu. Dla członków PTTK sezon trwa cały rok. Corocznie Towarzystwo organizuje tysiące imprez, w tym ponad 25 tysięcy tak zwanej turystyki kwalifikowanej. Biorą w nich udział setki tysięcy osób. W sumie, statystycznie rzecz biorąc, co roku przynajmniej milion wędruje z PTTK po ponad 68 tysiącach kilometrów szlaków turystycznych wytyczonych, oznakowanych i monitorowanych przez Towarzystwo.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit