Fenomen Sądeckiej LOT

Monitoring produktu drogą do sukcesu

Potrzeba stałego doskonalenia produktów turystycznych jest sprawą bezsporną. Nie zawsze trzeba też prześcigać się w wymyślaniu nowych produktów, a czyniąc to – dobrze rozważać swoje możliwości. O opinię w tej kwestii poprosiłem Bożenę Srebro, dyrektor Biura Sądeckiej Organizacji Turystycznej. Należy ona do osób, które systematycznie zaskakują nowymi i realnymi pomysłami ożywienia turystyki nie tylko na Ziemi Sądeckiej, ale w całej Małopolsce.

- Dużą wagę przywiązujemy do monitorowania efektów dotychczasowej działalności – stwierdziła rozmówczyni. - Nie zawsze miarą oceny organizacji turystycznej powinna być ilość nowych pomysłów. Często ich nadmiar, „hałaśliwe” nazwy, oznaczają efekciarstwo i słomiany zapał, które w efekcie nie wróżą niczego  dobrego, ani dla organizacji, ani dla regionu, ani tym bardziej dla turysty.

Powodzenie autorskich projektów dyrektor Srebro - „Małopolska wieś pachnąca ziołami”, „Małopolska wieś dla dzieci” i rozmowy z korzystającymi z tych ofert potwierdzają tę tezę. Dziś dla rodzin z dziećmi w ramach projektu przygotowano 16 gospodarstw, które oferują około 250 miejsc. Czy to dużo czy mało? - Liczyć się powinna przede wszystkim jakość, mówi Bożena Srebro, znana z propagowania wysokich standardów produktu turystycznego.

Wspomniane gospodarstwa proponują nie tylko programy obejmujące nocleg, ale także programy kilkugodzinne, np. zajęcia edukacyjne, łączące naukę z rozrywką.   W gospodarstwach odbywają praktyki studenci szkół rolniczych i turystycznych. Dobre rezultaty zachęcają kolejnych właścicieli gospodarstw do przystąpienia do projektów. Lista ta jest w zasadzie otwarta, ale po spełnieniu określonych warunków. Nowi kandydaci – muszą ukończyć warsztaty, które nie są łatwe. Wymagania są wysokie.

Jeśli uda się pozyskać środki, Sądecka Organizacja Turystyczna przystąpi do realizacji kolejnych projektów. Takim jest  np. „Małopolska dla seniorów”.

Licząca 52 członków Sądecka Organizacja Turystyczna odnosi w swej pracy zauważalne sukcesy. A to dzięki aktywności członków, którzy pracują na jej rzecz społecznie (wynagrodzenie pobiera jedynie księgowa). Znacząca jest pomoc Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w finansowaniu druku katalogów i udziału w targach. - Dobra jest też współpraca z placówkami „it”,  m.in. z Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu prowadzonym przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego - dodaje rozmówczyni.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit