Region atrakcyjny, nie do końca odkryty

Obradował VI Mazowiecki Sejmik Turystyczny

Hotel „Herman” wraz z centrum konferencyjnym - trafnie usytuowany w pięknie odrestaurowanej zabytkowej kamienicy Płocka

Szósty Mazowiecki Sejmik Turystyczny, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, przy współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, odbył się w Płocku.  Nie bez znaczenia była atrakcyjność Miasta - dawnej stolicy Księstwa Mazowieckiego, którego gospodarze, a także Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna i Centrum Informacji Turystycznej, zadbali o zaopatrzenie uczestników Sejmiku w bardzo ciekawe i wartościowe materiały promocyjne.

Warto też zwrócić uwagę na samo miejsce konferencji, Hotel „Herman” wraz z centrum konferencyjnym, trafnie usytuowany w pięknie odrestaurowanej zabytkowej kamienicy. Wszyscy podziwiali jej wystrój, w tym bardzo ciekawy witraż.

Doroczne mazowieckie Sejmiki Turystyczne są bardzo dobrą formą wymiany informacji, myśli i doświadczeń, a także przedyskutowania problemów niewątpliwie ważnych nie tylko dla samorządów i branży turystycznej, ale także dla coraz szerszej grupy podmiotów okołoturystycznych. Organizatorzy tradycyjnie dbają o udział przedstawicieli wyższych uczelni i branżowych mediów.

Sejmik prowadzili związana od lat z mazowiecką turystyką Izabela Stelmańska wicedyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Jan Błoński, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z turystyką związany przez całe życie. Na sali obrad pojawili się przedstawiciele: samorządów lokalnych, biur podróży, obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych – przy czym większość osób cieszy się zasłużonym autorytetem. Satysfakcji daje fakt, że tej grupie osób związanych z branżą od lat, towarzyszyła całkiem niemała grupa młodszego i zupełnie młodego pokolenia, której reprezentanci w wielu już przypadkach piastują odpowiedzialne stanowiska i mają istotny wpływ na rozwój turystyki.

Certyfikaty dla punktów i centrów IT

W trakcie Sejmiku z rąk kierownictwa MROT: prezesa J. Błońskiego, dyrektor Anny Somorowskiej i wicedyrektor Iwony Majewskiej  certyfikaty dla punktów i centrów informacji turystycznej otrzymali przedstawiciele: Stołecznego Biura Turystyki (punkty „it” na Dworcu Kolejowym Warszawa Centralna i Lotnisku Chopina); „InfoPraga”; Mazowieckiego Centrum Informacji Turystycznej (Warszawa, Pl. Zamkowy); Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej w Ostrołęce; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Termy Mszczonów; Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej;  Fundacji Teraz Mazowsze (punkt „it” w Nieporęcie); Oddziału PTTK Żyrardów; punktu „it” w Szydłowcu; Muzeum w Zwoleniu; punktu „it” w Wyszkowie; Kozienickiego Centrum Sportu i Kultury.

Najwyższe laury, czyli cztery gwiazdki dla centrum informacji turystycznej uroczyście przyznano: Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Radomiu, Centrum Informacji Turystycznej w Płocku; Centrum Informacji Turystycznej PTTK w Siedlcach; Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek w Nowym Dworze Mazowieckim i Centrum Informacji Turystycznej w Resursie w Żyrardowie.

Najlepsze produkty turystyczne Mazowsze

Wręczono także certyfikaty dla produktów turystycznych województwa mazowieckiego przyznane w ramach regionalnego etapu Konkursu na najlepszy Produkt Turystyczny.

Otrzymali je: impreza „Imieniny Pana Jana” organizowana od 33 lat w Zwoleniu, w dniu urodzin Jana Kochanowskiego; Festiwal Muzyki Reggaeland w Płocku oraz System Szlaków Rowerowych Miasta Siedlce i Doliny Bugu. Wyróżnienie przyznano twórcom Szlaku Kulinarnego „Mazowiecka Micha Szlachecka” z terenu pogranicza wschodniego Mazowsza i Podlasia.

Ważną częścią Sejmiku były wystąpienia pracowników naukowych.  Dr inż. Agata Balińska z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  przedstawiła różnorodne aspekty turystyki jako zjawiska społeczno-ekonomicznego. Prof. dr hab. Magdalena Kachniewska ze Szkoły Głównej Handlowej zasygnalizowała współczesne problemy zarządzania turystyką. Walorem tej wypowiedzi było wykorzystanie obserwacji praktycznych.    Zwrócono uwagę na fakt, że w wielu przypadkach trudno przewidzieć zachowania rynku, podatnego na mody i zachowania konkurencji. Taką konkurencją dla „starej” Europy są rozwijające się rynki Azji i Ameryki Południowej.  Błędną w opinii prof. M. Kachniewskiej jest tendencja podażowa na rynku: interesującym produktom nie towarzyszą  analizy rynku i określenie drożnych kanałów dystrybucji.

Kolejnym punktem Sejmiku była dyskusja nad sformułowaniem kierunków rozwoju i możliwości turystyki na lata 2014-2020. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit