Prawosławna turystyka pielgrzymkowa

Oferta dla gości ze Wschodu

Gotycka cerkiew obronna w Supraślu, wybudowana w 1501 r.

Kiedy rok temu przygotowywałem film pt. „Planeta Prawosławia – odcinek Polska” dla telewizji rosyjskiej RTR Planeta, odwiedziliśmy miejsca święte dla prawosławnych, wśród nich wspaniałą cerkiew obronną w Supraślu (odbudowaną z całkowitej ruiny), Klasztor w Jabłecznej i Monaster na Świętej Górze Grabarce.

Serial zrealizowany na zamówienie rosyjskiej telewizji jest rodzajem filmowego przewodnika i zarazem filmową ofertą turystyczną dla Rosjan i Białorusinów.
Sofia Berezowska, współorganizatorka pielgrzymek Rosjan i Białorusinów do miejsc świętych prawosławia w Polsce twierdzi, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie pielgrzymkami i jest więcej chętnych. Ruch pielgrzymkowy stale się rozwija, ale należy również pamiętać, że nigdy nie będzie aż tak znaczący, a pielgrzymów nie będzie tak wielu, jak na Jasną Górę.
Grabarka, Jabłeczna i Supraśl to dla większości wyznawców kościoła rzymsko-katolickiego miejsca prawie nieznane. Dlatego też i w mediach trudno znaleźć informacje o tych miejscach. Brak jest atrakcyjnych ofert i słabo rozwinięta jest baza turystyczna. Nie ma nawet podstawowych informacji w językach: rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Dlatego wszystkie informacje organizatorzy pielgrzymek muszą przygotowywać sami. A jest to kosztowne i czasochłonne.
Film „Planeta Prawosławia” wykorzystywany jest bardzo często jako filmowa ilustracja oferty turystycznej, szkoda, że nie ma podobnych filmów o Polsce, które można by było wykorzystać przy przygotowaniu oferty turystycznej.
Ihumenia Hermiona przełożona żeńskiego monasteru św. św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce potwierdza, że liczba odwiedzających cudowne miejsce z roku na rok jest większa, ale nikt nie prowadzi statystyki wiernych i potrzebujących kontaktu z Bogiem, którzy przybywają na Grabarkę. Przybywają z całej Polski, z Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy, prawosławni i katolicy niosą i stawiają krzyże na świętej górze, bo czują taką potrzebę. Spotykają się właśnie tu w Polsce i to jest szansa dla nas Polaków, aby rozwijać te spotkania i aby łączyć z Zachodem Wschód.
Robert Krajewski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit