Na terenie historycznego Powiśla

Oferta dla turystów - krajoznawców

1.1._Oferta_dla_turystow

Powiat kwidzyński w województwie pomorskim to teren historycznego Powiśla. Uroki doliny Wisły, obszary o cennych walorach świadczących o wielokulturowości tych ziem, wreszcie zaangażowanie tutejszej społeczności dobrze rokują – także w zakresie perspektyw rozwoju turystyki.

Największe miasto powiatu Kwidzyn z potężnym zamkiem krzyżackim, od lat zmaga się w konkurencji z bardziej znanym sąsiednim Malborkiem. Ale może wygraną jest fakt, że turystyki w powiecie kwidzyńskim nie symbolizują wielkie kompleksy hotelowe, rekreacje, konferencyjne, lecz obiekty zgoła małe, bardzo oczekiwane przez gości.

Taką turystykę promują tutejsze władze samorządowe i prężna Lokalna Organizacja Turystyczna  „Liwa”. Turyści Powiśla to osoby oczekujące ciszy i spokoju, a jednocześnie ciekawe i spragnione doznań estetycznych. Na kształtowanie proturystycznych postaw tutejszych mieszkańców mają niewątpliwie wpływ szkoły i organizacje pozarządowe propagujące regionalizm i krajoznawstwo. Każda z gmin powiatu jest inna. Prawa miejskie posiadają Kwidzyn i Prabuty – oba ośrodki mogące poszczycić się cennymi zabytkami i pulsujące życiem kulturalnym. Siedzibą gminy wiejskiej Gardeja jest dawne miasto. Przez teren gminy wiodą szlaki piesze, rowerowe i konne. Wiejskie gminy Sadlinki i Ryjewo zapraszają do kwater agroturystycznych.

Turystom niezbędna jest wiedza. Obok tej zwartej w Internecie i w przewodnikach wydanych przez LOT „Liwa” w Kwidzynie, Powiślańską Lokalną Grupę Działania, Nadleśnictwo Kwidzyn (wspaniała mapa turystyczna), liczą się inicjatywy regionalnych organizacji kultury.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej z przewodniczącym Henrykiem Michalikiem (autorem wielu prac krajoznawczych) jest wydawcą Zeszytów Kwidzyńskich. Niektóre spośród bogato ilustrowanych tomików poświęcone są poszczególnym gminom. Tomik 6, dofinansowany przez samorząd miasta i gminy Prabuty, dotyczy tego pięknego i bardzo aktywnego miasta. Lektura publikacji, kierowanej przede wszystkim do mieszkańców i byłych mieszkańców tych stron, może i powinna zainteresować także turystów i turystyczną branżę. W publikacji znajdujemy m.in. ciekawe szkice o zabytkach miasta: ruinach zamku, konkatedrze. Autorem interesującego artykułu o zabytkowym układzie przestrzennym Prabut jest sam burmistrz Bogdan Pawłowski. Cenne są propozycje spacerków po Prabutach, a także sugestie tras wycieczek pieszych i rowerowych po okolicach miasta, m.in. prowadzących wokół jeziora Liwieniec i Jeziora Dzierzgońskiego.

Ważnym i godnym podkreślenia faktem jest to, że we wspomnianych Zeszytach drukowane są prace mieszkańców miasta, ale nie tylko. Znaczną grupę artykułów stanowią fragmenty prac licencjackich i magisterskich. Po to, aby służyły wszystkim, a nie zalegały tylko w szufladach, podkreśla przewodniczący Towarzystwa Henryk Michalik.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit