W ramach Programu dla Europy Środkowej

Opolszczyzna słucha głosu wsi

„Listen to the voice of villages” – „Słuchaj głosu wsi” - pod takim hasłem od początku 2009 roku prowadzone są prace projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego we współpracy z partnerami z Włoch, Czech, Niemiec, Austrii i Słowenii, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Realizacja pierwszego etapu projektu polegająca na przeprowadzaniu analizy istniejącego potencjału turystycznego na wybranych terenach wiejskich pozwoliła sformułować pewne wnioski, które będą podstawą do wypracowania zaleceń w zakresie zarządzania turystycznego na tych terenach oraz do wdrożenia projektów pilotażowych.

Analiza objęła, między innymi, obszar Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”, z którym związane są w ostatnich latach największe nadzieje na ożywienie ruchu turystycznego na Opolszczyźnie. Wkrótce na terenie odkryć paleontologicznych w Krasiejowie powstanie Jura Park - park rozrywki, który będzie posiadał również bogatą ofertę edukacyjną.

Partnerzy projektu w dyskusjach z przedstawicielami LGD „Kraina Dinozaurów” przyznali, że prywatna inwestycja, pozwalająca na zagospodarowanie terenu wykopalisk w Krasiejowie jest wielką szansą na rozwój dla całego regionu. Jednak właściwe wykorzystanie tej szansy zależy głównie od władz lokalnych, które, jak mówi dr Paolo Griolli z Uniwersytetu w Trento, powinny starać się za wszelką cenę włączać bezpośrednio lokalną społeczność do działań na rzecz rozwoju oraz tworzyć odpowiednie warunki - tak, aby mieszkańcy nie tylko mogli skorzystać z nowych miejsc pracy w Jura Parku, ale również, aby sami mogli i potrafili podejmować okołoturystyczną działalność produkcyjną czy usługową pod wspólną marką jaką jest dinozaur. W przeciwnym razie, pesymistyczne stwierdza doktor Grigolli, lokalna społeczność, oprócz pewnej liczby dodatkowych miejsc pracy, odczuje przede wszystkim negatywne skutki inwestycji – jak zwiększenie zanieczyszczenia, wzmożony ruch drogowy i wzrost cen ziemi ...

Innym obszarem, który został objęty analizą i poddany ocenie partnerów projektu jest teren Ziemi Kluczborsko-Oleskiej. Tu ze szczególnym uznaniem partnerów projektu spotkał się pomysł przedstawicieli LGD „Dolina Stobrawy” na tworzenie wsi tematycznych dających możliwości rozwoju gospodarczego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i globalizacji. Zaangażowanie i entuzjazm mieszkańców tego obszaru są solidną podstawą do wdrażania innowacyjnych koncepcji i rozwoju gospodarczego. Przy działaniach wspierających współpracę pomiędzy podmiotami prywatnymi, publicznymi i lokalną społecznością teren ma duże szanse na miano wzorcowego w zakresie pobudzania rozwoju turystycznego na wsi.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit