Kraina Kanału Elbląskiego

Organizacja Żeglugi i jej oferta turystyczna

Zachodniomazurska ekspozycja targowa na „Tour Salon 2009” w Poznaniu … Więcej »

- Żegluga Ostródzko-Elbląska jest oddziałem przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Ostródzie, w najbliższym czasie zostanie przekształcona w spółkę samorządu miejskiego Ostródy – powiedziała nam Adrianna Jabłońska, dyrektor Żeglugi podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Poznaniu „Tour Salon 2009”.

Reprezentanci partnerów projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” (powiaty iławski i ostródzki), oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się promocją turystyczną obszaru kanału (Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy, Żegluga Ostródzko-Elbląska) zorganizowali na poznańskich targach czwartą wspólną ekspozycję promocyjną pn. „Kraina Kanału Elbląskiego”.

Żegluga Ostródzko-Elbląska jest aktywnym członkiem Zachodniomazurskiej LOT. Do niedawna to jej podlegało centrum informacji turystycznej, prowadzone obecnie przez ZLOT. Żegluga należy również do Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej od chwili jest powstania, jest także aktywnym członkiem Polskiej Izby Turystyki. Współpraca - zarówno ze ZLOT, jak i z informacją turystyczną - w opinii rozmówczyni układa się bardzo korzystnie.

W dużym stopniu efektem wspomnianych relacji jest wysoka frekwencja na słynnym szlaku pochylni i śluz. Od maja do końca września z usług tego armatora skorzystało 48 tysięcy turystów. Frekwencja wzrosła od momentu, w którym wprowadzono dwa warianty rejsu: 11-godzinny na całej trasie z Elbląga do Ostródy i 5-godzinny z Buczyńca do Elbląga (pięć pochylni i jezioro Druzno). Popularne są także rejsy mniejszymi jednostkami z Ostródy do Starych Jabłonek.

Ofertę turystyczną Żeglugi wzbogacono o zajęcia edukacyjne da dzieci i młodzieży.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit