40-lecie muzeum na Lednicy

Pamiątki po plemionach Polan

Brama prowadząca do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Na nie lada atrakcje mogą liczyć turyści, którzy w tym sezonie odwiedzą Ostrów Lednicki położony w połowie drogi między Poznaniem i Gnieznem przy Szlaku Piastowskim. Właśnie minęła czterdziesta rocznica powołania tam Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

1 stycznia 1969 r. powstał rezerwat archeologiczny, czyli Muzeum Początków Państwa Polskiego, bo właśnie taką nazwę nosiła początkowo ta placówka. W roku jubileuszowym sezon turystyczny i wystawienniczy rozpoczął się 15 kwietnia otwarciem wystawy ,,40 zabytków na 40-lecie”.

- Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy pieniądze na konserwację palatium i rotundy, których początki, wedle dzisiejszego stanu wiedzy, sięgają drugiej połowy X w. – mówi prof. Andrzej Wyrwa, dyrektor muzeum. - Zwiedzający będą mogli obserwować badania archeologiczne i uzyskają od archeologów ciekawe informacje. W końcu XX w. w ruinach rotundy znaleziono baptysteria, czyli baseny chrzcielne, w których być może ochrzczony został Mieszko I. Konserwacji poddane także inne zabytkowe obiekty. W celu zakonserwowania odsłonięte zostaną fundamenty budowli, co pozwoli jeszcze dokładniej ustalić czas ich powstania. Kontynuowane będą prace archeologiczne przy tzw. moście poznańskim, jednym z dwóch, obok gnieźnieńskiego, które niegdyś łączyły wyspę z lądem, z mułu jeziora pozyskane zostaną więc zapewne kolejne zabytki, drewniane i metalowe. Dzięki temu powiększy się największy w Polsce zbiorów przedmiotów z tamtego okresu, znajdujący się w naszym muzeum, zaliczany do największych w Europie.

Ostrów Kraszewskiego

Od czasu amatorskich badań archeologicznych prowadzonych na wyspie w pierwszej połowie XIX w., relikty palatium wraz z kaplicą stały się celem wypraw naukowych, miejscem prac wykopaliskowych oraz wycieczek turystycznych. Pierwszymi informacjami z Lednicy zainteresował się m.in. Józef Ignacy Kraszewski, popularny pisarz dziewiętnastowieczny. Na ich kanwie napisał powieść „Stara baśń”, której akcja dzieje się w X w. właśnie na Ostrowie Lednickim. Znajdował się tam przedchrześcijański chram, święte miejsce wyznawców bóstw plemiennych, przypomina prof. A. Wyrwa. Niewiele naówczas takich chramów i świątyń liczono na ziemiach słowiańskich – pisał J. I. Kraszewski. – Ostrów okryty był gęstym gajem i zaroślami, które zdawały się całą wyspę zasłaniać. U brzegu, na palach wbitych w jezioro, stały nędzne chaty rybaków. Wieść niosła, że znajdowały się tutaj od wieków, że niegdyś ich była moc wielka, że pale zajmowały znaczną część jeziora, a na pokładach nad nimi zamieszkiwała cała naówczas osada, liczna i zamożna. Na Jeziorze Lednickim leżała wyspa, ostrów święty, do którego z dala, od Wisły, nawet od Łaby, od Odry przychodzili z ofiarami po wróżby i rady pielgrzymi. Liczne pamiątki dziejów kolebki plemiona Polan można oglądać właśnie w muzeum na Lednicy.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit