Muzeum Woldenberczyków

Pochylamy się nad przeszłością w Dobiegniewie

Pojezierze Dobiegniewskie jest atrakcyjnym terenem wypoczynku, turystyki pieszej, wodnej, rowerowej i konnej. Ten teren ma także bardzo ciekawą historię. Przez starsze pokolenie Dobiegniew bywa znany często bardziej z niemieckiej nazwy Woldenberg jako miejsce obozu jenieckiego z okresu drugiej wojny światowej.

Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie powstało w 1987 roku z inicjatywy byłych jeńców Oflagu IIC Woldenberg. W jego zbiorach znajdują się oryginalne pamiątki z czasów niewoli darowane przez Woldenberczyków, a później przez członków ich rodzin.

Muzeum mieści się w murowanym baraku dawnej części niemieckiej obozu. Oryginalne są m.in. drzwi pochodzące z aresztu obozowego, płyty nagrobne z cmentarza obozowego, część ołtarza z kaplicy obozowej - płaskorzeźba wykonana przez profesora Stanisława Horno-Popławskiego.

W barakach obozowych przetrzymywano ponad 6 tysięcy polskich oficerów i podoficerów uczestniczących w kampanii wrześniowej i Powstaniu Warszawskim. Byli wśród nich także uczeni, artyści, inżynierowie. Działały kluby sportowe, teatr, koła naukowe, organizowano kształcenie na różnych poziomach. Oprócz legalnych form życia obozowego rozwijała się konspiracja.

W zbiorach Muzeum są m.in.: dokumenty, oryginały znaczków poczty obozowej, prace artystyczne i naukowe powstałe w obozie, listy, pamiętniki drzeworyty, zdjęcia, maski teatralne, przedmioty codziennego użytku, książki. Muzeum organizuje także wystawy czasowe, zarówno w swojej siedzibie, jak też w innych miejscach kraju. We wstępie do przewodnika, wydanego przez władze samorządowe miasta, burmistrz Leszek Waloch napisał m.in.: „Muzeum służy zwiedzającym. Jest również instytucją o charakterze kulturalnym i oświatowym”. Dostępne są też pamiątkowe pocztówki.  W Muzeum udostępnia się wykazy byłych więźniów. W ostatnich latach obiekt został poddany modernizacji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, w ramach zadania „pochylamy się nad przeszłością”. Dawniej odbywały się tu doroczne zjazdy byłych więźniów, dziś pozostało już ich tylko kilku, a podeszły wiek nie pozwala na przyjazdy. Pracownicy Muzeum cieszą się, że kontakt z Muzeum utrzymują rodziny więźniów, a także, że przybywają tutaj uczestnicy imprez sportowych, z których słynie Dobiegniew. Nie brak wizyt turystów odwiedzających pobliski Drawieński Park Narodowy czy cenny zabytek architektury pałac w Mierzęcinie - wysokiej klasy ośrodek hotelowy, rekreacyjny, wypoczynkowy i konferencyjny. Działa tu Punkt Informacji Turystycznej. Jednak w najbliższym otoczeniu muzeum brakuje choćby punktu sprzedaży napojów, co szczególnie doskwiera  w letnie, upalne dni.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit