Promocja regionu

Powiat płocki - kolejna odsłona

Powiat płocki być może pozostaje nieco w cieniu miasta Płocka (odrębny powiat grodzki) intensywnie promowanego. Jednak wysiłki Starostwa Powiatowego, w tym osobiście starosty Michała Boszko i Elżbiety Subotowicz z Wydziału Promocji powodują, że zainteresowanie rozwojem turystyki systematycznie wzrasta.

Atrakcyjnymi turystycznie są zarówno gminy Pojezierza Gostynińskiego, o sporej tradycji w tej dziedzinie, jak i nadwiślański Wyszogród. Parki krajobrazowe - Brudzeński i Gostynińsko-Włocławski sąsiadują z terenami rolniczymi, na których można odnaleźć stare dwory i kościoły.

Jednym z miejsc, gdzie powiat płocki tradycyjnie przedstawia swoją ofertę turystyczną i kulturalną jest edukacyjno-promocyjny Piknik „Odkryj Mazowsze” organizowanym przez ALMAMER Szkołę Wyższą, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki – pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego dr. Adam Struzika. Tak też było 18 maja 2013 roku. Na Pikniku przedstawiono atrakcje wszystkich gmin powiatu. Miejsko-wiejskich: Drobina, Gąbina, Wyszogrodu oraz wiejskich: Bielska, Bodzanowa, Brudzenia Dużego, Bulkowa, Łącka Małej Wsi, Nowego Duninowa, Radzanowa, Słubic, Słupna, Starej Białej, Staroźrebów. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja rzeźb Marii i Jerzego Kopczyńskich ze wsi Zdziar Wielki (gmina Staroźreby). Państwo Kopczyńscy są działaczami kulturalnymi, a pan Jerzy także poetą, kronikarzem i gawędziarzem.

Jednak prawdziwa turystyka rozwija się w pewnym oddaleniu od gminy Staroźreby. Istnieją spore szanse rozwoju agroturystyki, ale na razie brak zainteresowanych. Zdaniem rozmówców, przytaczających rozliczne argumenty za jej rozwojem, potrzebni są lokalni liderzy. Ważny jest dobry klimat tworzony przez Starostwo, które w miarę możliwości wspiera swoich twórców, m.in. ułatwiając udział w prezentacjach na targach i piknikach, a ci rewanżują się promocją regionu, kolportując materiały i w barwny sposób zachęcając do odwiedzin. Państwo Kopczyńscy bardzo chwalą też Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki - organizatora wielu imprez, wydawcę wspaniałych „subiektywnych przewodników” m.in. po powiecie płockim.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit