Podlaski Przełom Bugu

Przyroda nie zawodzi, nieroztropne decyzje - tak

Park Krajobrazowy z lotu ptaka…Więcej »

- Park Krajobrazowy „Podlaski przełom Bugu” obejmuje dwa województwa – lubelskie i mazowieckie, przy czym wiodącym w zakresie zarządzania jest wojewoda lubelski – mówi Andrzej Łazeba, dyrektor parku z/s w Janowie Podlaskim.

Teren Parku, ze względu na swą naturalność, piękny, zróżnicowany, a zarazem spokojny krajobraz oraz czyste wody i zdrowe powietrze, jest idealnym miejscem rekreacji i wypoczynku dla osób pragnących bliskiego kontaktu z przyrodą. Specyfiką Parku, z uwagi na wartości kulturowe, są ślady pozostawione przez ludność zamieszkującą te tereny na przestrzeni wieków. Szczególnie zaznaczyły się wpływy prawosławia, które współistniało z religią katolicką. Obok tych dwóch wyznań mieszkali tu wyznawcy islamu i ewangelicy. Dużą grupę stanowili unici, którzy za swoją przynależność do tego wyznania byli prześladowani przez władze carskie (najbardziej znany jest fakt męczeńskiej śmierci unitów w Pratulinie).

Pięknie wpisane są w krajobraz wsi podlaskiej drewniane, pounickie cerkwie w Krzyszewie i Bublu Starym. Warta odwiedzenia jest również malowniczo położona osada Janów Podlaski z ruinami zamku biskupów łuckich i Stadniną Koni Arabskich. Przez Park biegnie Nadbużański Szlak Pieszy oznaczony kolorem czerwonym rozpoczynający się w Hrubieszowie, a kończący w Kózkach przy trasie Lublin-Białystok. Najbardziej znane miejscowości wypoczynkowe to Serpelice, Mierzwice, Kózki i Neple.
Park został niestety objęty redukcją etatów: w miejsce dotychczasowych pięciu utrzymano dwa. Pozostały natomiast rozległe zdania, wśród których ważna rolę odgrywa podtrzymywanie i rozwijanie relacji z wszelkimi organizacjami turystycznymi.
Rozmówca bardzo chwali kontakty z placówkami informacji turystycznej, wyróżniając relacje z Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej, profesjonalnie kierowaną przez Małgorzatę Rafał. Natomiast nie istnieje współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Po redukcji etatów i przekazaniu ich do Dyrekcji Ochrony Środowiska park krajobrazowy został osłabiony, a brak czasu ogranicza dalsze kontakty. Rozmówca postuluje zorganizowanie konferencji z udziałem regionalnych lokalnych organizacji turystycznych, wybranych centrów „it” oraz parków krajobrazowych – celem omówienia zasad współpracy. Zdrowa logika nakazuje konieczność efektywnych działań, przy jednoczesnym racjonalnym gospodarowaniu etatami i środkami.

(jpp)


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit