Nowy wizerunek miasta

Puławy frontem do turystów

1. Pulawy frontem

 Aczkolwiek Puławy znane z pięknego założenia pałacowo-parkowego i najstarszego polskiego muzeum założonego przez Izabelę Czartoryską, mają od lat niekwestionowaną pozycję w turystyce, to jednak zawsze musiały zmagać się w rywalizacji z sąsiednimi miastami Kazimierzem Dolnym i Nałęczowem.

W trójkącie turystycznym Kazimierz - Puławy - Nałęczów, teraz właśnie Puławy zabiegają o to, aby stawać się częściej celem turystyki pobytowej. Atrakcyjność, dobra baza noclegowa i niezła dostępność komunikacyjna dają szansę na ożywienie turystyki.

Na ostatnich targach turystycznych TT Warsaw 2013 władze samorządowe Puław proponowały starannie opracowany kieszonkowy przewodnik, a także dość wyjątkową broszurę promocyjną pt. „Miasto Puławy rzece Wiśle i dzieciom". Kolorowa broszura, wyraźnie kierowana zarówno do mieszkańców, jak i gości miasta, miała z jednej strony „uzbrajać" czytelnika w argumenty przemawiające za atrakcyjnością miasta, z drugiej zaś – uczestniczyć w przełamywaniu stereotypów, nakazujących wyłącznie kojarzenie Puław z wielkim przemysłem.

Z kart broszury przemawia do nas obraz miasta o walorach architektonicznych, a jednocześnie systematycznie zbliżającego się ku Wiśle, nie zawsze docenianej jako szlak turystyczny i miejsce wypoczynku. Dowiadujemy się o nadrzecznej promenadzie, miejscach rekreacji dla wszystkich pokoleń. Władze miasta, realizując hasło „Puławy – z myślą o człowieku", zwracając się do mieszkańców i gości, kierują apele o zachowania proekologiczne, uzasadniając niezwykle komunikatywnie celowość takich zachowań, znaczenie troski o wygląd, estetykę, czystość środowiska. Dowiadujemy się o inicjatywach władz miasta i administratorów zakładów azotowych, służących systematycznej poprawie jakości naturalnego środowiska. Na zdjęciach oglądamy: sarny, zające, kuropatwy, a także rzadkie gatunki roślin, bytujące w otoczeniu zakładu przemysłowego. To właśnie z inicjatywy zakładu pojawiają się systematycznie nowe nasadzenia roślin. Poznajemy lasy okolic, malownicze tereny małopolskiego przełomu Wisły.

Nowy wizerunek miasta z pewnością przyczyni się do dalszego ożywienia ruchu turystycznego.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit