Westerplatte - miejscem spotkania przywódców państw

Rewitalizacja Pola Bitwy posłuży turystyce

Tego czołgu już nie ma na Westerplatte …Więcej »

Jednocześnie, za przeciwległym w stosunku do Bramy Kolejowej krańcem historycznego Pola Bitwy, trwa generalna konserwacja pomnika. Ten obelisk, wznoszony jako Pomnik Bohaterów Westerplatte, teraz nazywany jest także pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Poświęcony jest również żołnierzom walczącym na innych frontach, np. pod Lenino, na Atlantyku czy na Morzu Śródziemnym. Napis: „Poczta Gdańska” upamiętnia Obrońców Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Była propozycja, żeby ten napis zmienić, ale nie uzyskała akceptacji. - Na obelisku nie będą dokonywane żadne zmiany - mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, opiekującego się tym obiektem. - Naszym zadaniem jest jedynie przywrócenie właściwego stanu technicznego i estetycznego pomnika. Na uzupełnienie fug między granitowymi blokami pomnika potrzeba około pół tony ołowiu. Część płyt, którymi pokryto bloki, wskutek działania między innymi mrozu, odspoiła się. Zostaną one przywrócone na dawne miejsce. Gruntownie wzmocniony zostanie też kopiec, usypany wokół obelisku. Został on bowiem w ciągu minionych ponad 40 lat dość znacząco nadwerężony przez zwiedzających, szukających sobie dróg na skróty. Te nielegalne ścieżki zostaną zlikwidowane. Wzmocniona będzie zieleń, zniszczona stopami zwiedzających.

Relikty pod ścisłą pieczą państwową

Pod koniec ubiegłego roku, zadbano o ochronę prawną tego miejsca. Następne, najważniejsze obiekty znajdujące się na Westerplatte, związane z obroną we wrześniu 1939 roku, zostały wpisane do rejestru zabytków, decyzją dr. Mariana Kwapińskiego, pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Są więc pod ścisłą pieczą państwową: relikty muru granicznego, relikty bramy kolejowej, fundamenty budynku stacji kolejowej, kanał inspekcyjny wiaty elektrogeneratora, wartownia nr 4, dwa średnie magazyny amunicyjne, relikty pięciu magazynów małych z wałami ziemnymi, relikty starych koszar, relikty kasyna, relikty willi oficerskiej, relikty willi podoficerskiej, magazyn paliw, falochron. Została też zmieniona nazwa historycznego miejsca. Teraz jest to: Pole Bitewne na Półwyspie Westerplatte w Gdańsku z obiektami historycznymi. Wcześniej, z terenu Westerplatte - przedwojennej polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej - w rejestrze zabytków figurowały: placówka „Elektrownia”, wartownia nr 3, nowe koszary, placówka „Fort”, wartownia nr 1, schron i wieża dalmierza zapasowego 25. Baterii Artylerii Stałej, fundament i wały dużego magazynu amunicyjnego.

Niełatwo teraz nadrobić zaniedbania w uszanowaniu Westerplatte

Wskutek braku właściwej ochrony po II wojnie światowej, to miejsce pamięci narodowej było parcelowane. Na przykład, część zajął port. W 1967 roku przesunięto Wartownię nr 1. W czasie badań archeologicznych natrafiono na jej pozostałości - odnaleziono płytę fundamentową, którą też wpisano do rejestru zabytków. Na powierzchni nie było, zauważalnych przez zwykłego turystę, śladów m.in. po kasynie, willach, starych koszarach. Niektóre z wpisanych do rejestru reliktów są pozostałościami z czasów, gdy Westerplatte uznawano za kurort. Istniało tam nawet molo. - Nie dbaliśmy też należycie o upamiętnienie obrońców. Dochodziło do dewastacji miejsc ich pamięci. Ostatnia wielka profanacja wydarzyła się w połowie września 2006 roku. Wówczas, zniszczono metalowe nieśmiertelniki na mogiłach żołnierzy. Cześć z tych nieśmiertelników skradziono, by zapewne sprzedać je w skupie złomu – dodaje Marcin Tymiński. Teraz, bez zezwolenia konserwatora zabytków, na Westerplatte nie można dokonywać żadnych zmian. Nawet na prowadzenie badań historycznych trzeba mieć zgodę. Kto jest niezadowolony z tej decyzji, może się od niej odwołać - w z ciągu dwóch tygodni.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit