Godło Jakości dla Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.

Rośnie standard usług uzdrowiskowych

Kapituła Konkursu Forum Jakości Quality International 2008 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000 przyznała spółce tytuł Laureata oraz brązowe godło Quality International Forum Jakości 2008 w kategorii QI ORDER – system zarządzania najwyższej jakości.

    Celem organizatorów przedsięwzięcia jest wskazanie wyrobów i usług o najwyższych parametrach jakościowych, wskazanie producentów i usługodawców dbających o jakość i bezpieczeństwo swoich wyrobów i usług oraz o bezpieczeństwo środowiska, promowanie zdrowych, uczciwych i rzetelnych zasad konkurencyjności oraz zwiększenie konkurencyjności producentów i usługodawców polskich na rynku europejskim i światowym.

    Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. wdrożył i certyfikował System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14000:2004 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (HACCP) osobno w dwóch profilach działalności: produkcji naturalnych wód mineralnych i źródlanych oraz lecznictwie uzdrowiskowym. Przestrzeganie wymagań tych norm jest stale monitorowane przez międzynarodowe jednostki certyfikujące.

    Analizy decydujące o wyłonieniu Finalistów przeprowadzone zostały na podstawie oficjalnych danych i opinii ekspertów, będących przedstawicielami organizacji biznesowych i gospodarczych, laboratoriów badawczych, instytucji certyfikujących oraz urzędów właściwych ze względu na dokonania Uczestników. Najważniejszym kryterium oceny jest jakość produktów i usług potwierdzona badaniami kompetentnych instytucji.

    Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z siedzibą w Polanicy Zdroju prowadzi działalność w trzech miejscowościach uzdrowiskowych: Polanicy-Zdroju, Dusznikach-Zdroju oraz Kudowie-Zdroju i jest jedyną firmą w Powiecie Kłodzkim oraz jedną z dwóch firm w województwie dolnośląskim, nagrodzoną Godłem Jakości w kategorii QI ORDER.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit