Pomorzanie apelują o ratowanie jezior

Skarby natury, o których zapomina właściciel

O jeziorach opowiadają: Stanisław Klimowicz, przewodnik turystyczny, współtwórca Muzeum Ceramiki Neclów oraz Ryszard Józef Wrzosek, członek honorowy PTTK, prezes honorowy Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni/ fot.: Kazimierz Netka

Turystyka, samorządowcy, ekolodzy i naukowcy stają w obronie jezior. Znaczna część naszego kraju swą atrakcyjność zawdzięcza właśnie tym zbiornikom. Dla przemysłu czasu wolnego jeziora to skarby. Są niemal w zasięgu ręki dla każdego, za darmo. Niestety, te nasze rekreacyjne atuty krajobrazowe mogą ucierpieć; coraz bardziej o nich zapominamy, bo zaczynamy patrzeć głęboko pod ziemię – za gazem w łupkach. A z jeziorami jest coraz gorzej.

I nie chodzi tu wcale o zagrożenia, jakie mogą powstać przy wydobywaniu gazu z łupków. Na alarm biją mieszkańcy północy kraju, gdzie cały mijający rok walczono o dobro śródlądowych zbiorników wodnych. Sejmik województwa pomorskiego ogłosił minione dwanaście miesięcy Rokiem Jezior Pomorza. Walka o te skarby trwa nieustannie i pewnie nie zakończy się z końcem roku 2013, ani w następnych latach. Swe siły jednoczą i naukowcy, i turyści.

Pomorskie jest w bardzo dobrej sytuacji. Posiada silny ośrodek naukowo-badawczy: Stację Limnologiczną Uniwersytetu Gdańskiego (UG), działającą w miejscowości Borucino, nad Jeziorem Raduńskim Górnym. Warto, żeby wyniki badań naukowców zostały wzięte pod uwagę przez decydentów.

Pomorski Sejmik Krajoznawczy sygnalizuje i ostrzega

„Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza” stały się tematem przewodnim Pomorskiego Sejmiku Krajoznawczego, zorganizowanego w połowie grudnia ub. r. Pierwszego dnia odbyła się sesja naukowa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, z udziałem ponad 100 osób reprezentujących UG, władze samorządowe i cztery towarzystwa, które zorganizowały sejmik. Obrady prowadzili: prof. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ryszard Józef Wrzosek, członek honorowy PTTK, prezes honorowy Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni.

Referaty przerodziły się w ożywioną dyskusję świadczącą o zainteresowaniach i odpowiedzialności wypowiadających się osób. „Szczególną uwagę zwracano na zanieczyszczenia wód wielu jezior pomorskich i presji antropogenicznej. Przyjęto rezolucję dotyczącą poprawy obecnego stanu sanitarnego jezior, która przedstawiona zostanie marszałkowi województwa pomorskiego” - przeczytamy na internetowej stronie Ligi Ochrony Przyrody - http://www.lop.gda.pl. - W drugim dniu sejmiku zorganizowano wycieczkę autokarową na Pojezierze, pod przewodnictwem Alicji i Ryszarda Wrzosków. Wzięło w niej udział 46 osób, głównie z PTTK i LOP. Wycieczka była dedykowana zmarłemu w marcu 2012 r. profesorowi Jerzemu Szukalskiemu, członkowi honorowemu PTG – Polskiego Towarzystwa Geograficznego i PTTK. Na pierwszym postoju, w Chmielnie, oprowadzał przyjezdnych miejscowy przewodnik, geograf i nauczyciel Stanisław Klimowicz. Najpierw odbyło się zwiedzanie Muzeum Ceramiki Necla niedaleko jezior Białe i Kłodno – jednych z najbardziej malowniczych zbiorników tzw. kółka jezior raduńskich. Właściciel przygotował pokaz pracy na kole garncarskim, a potem oprowadził po muzeum. Miejscem docelowym wycieczki była Stacja Limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie.

Zanim ekspedycja dotarła do stacji naukowej, już mogła wysłuchać relacji, jak jeziora oraz ich otoczenie wyglądają.

- Położone między Chmielnem i Zaworami jezioro to obszar Natura 2000 – mówił Stanisław Klimowicz. - Niechęć do odwiedzin tego obszaru wywołują druty kolczaste, rozpadające się obiekty, nieposprzątane śmieci, brak dostępu do jeziora, ogrodzenia do samego brzegu. Jeziora nie są własnością gminy. Należą do państwa; są dzierżawione przez spółdzielnię. W sezonie korzysta z nich wiele tysięcy ludzi, a brakuje trasy rowerowej, tras kajakowych – przepływy między jeziorami nie służą kajakowej turystyce.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit