Blog

Sobota w Przybynowie, w pięknym zakątku Jury

Jan Korsak

Z przyjemnością przyjmuję zaproszenia na imprezy turystyczne. Z reguły trafiają do moich rąk w formie oficjalnej. Adresowane są do prezesa Polskiej Izby Turystyki i przewodniczącego Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.  W sobotę, 10. września na piknik turystyczny w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Skałką”, prowadzonym przez Barbarę i Artura Sochów, udałem się w nowej, ważnej i dodatkowo zobowiązującej dla mnie roli – kandydata w wyborach do Sejmu.

Przybynów oddalony jest o 5 kilometrów od Żarek. Piknik „Pod Skałką” zaszczycili obecnością przedstawiciele władz tej liczącej się w powiecie myszkowskim miejscowości turystycznej. Obecny był Klemens Podlejski, burmistrz Żarek, Stanisława Nowak, przewodnicząca Rady Miasta oraz Katarzyna Kulińska-Pluta z Urzędu Miasta i Gminy.

Skorzystaliśmy z okazji i omówiliśmy najpilniejsze problemy związane z promocją gminy. Posiada ona walory turystyczne, które przy umiejętnie prowadzonych działaniach marketingowych mogą odczuwalnie zwiększyć liczbę turystów wypoczywających na tym terenie.

W samych Żarkach niezwykle interesującym punktem programu zwiedzania jest pobyt w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Wiele też w tej miejscowości zachowało się śladów związanych z mieszkającymi tu przed wojną rodzinami żydowskimi. Pamiątki eksponuje bardzo ciekawy Szlak Kultury Żydowskiej. Wokół Żarek poprowadzono też szlaki wykorzystujące atrakcyjne ukształtowania terenu i miejsc widokowych, których nie brakuje w tej części  Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Doceniając zaangażowanie władz Miasta i Gminy w rozwój turystyki, zobowiązałem się do pomocy w profesjonalnym przygotowaniu produktów turystycznych, wypracowaniu skutecznych form sprzedaży związanej z nimi oferty usług oraz – co też ma wielkie znaczenie – skutecznej ich promocji wśród wybranych grup klientów. Wspólny wysiłek na pewno przyniesie spodziewany efekt. Gmina posiada niewykorzystane możliwości rozwoju agroturystyki. Aby myśleć o dochodach, należy jednak stworzyć lepsze warunki, które zachęcą inwestorów do  uruchamiania nowych obiektów hotelowych i gastronomicznych.

Piknik w gospodarstwie „Pod Skałką” zgromadził wielu gości. Wśród nich z odległych części Śląska. Wszystkim dopisywały humory. Zabawnym akcentem był zorganizowany konkurs na imię dla Osiołka. Sympatyczny kłapouch  jest nowym przychówkiem państwa Sochów. Będzie atrakcją przyzagrodowego zoo. Decyzją jury nowy mieszkaniec zwierzyńca ochrzczony został pieszczotliwym imieniem Upartek. Imię oczywiście odwołuje się do powszechnie kojarzonych cech charakteru wszystkich osłów.

Przypadła mi w udziale godność uroczystego ogłoszenia werdyktu konkursowego. Nie wiem, czy jego treść spodobała się Upartkowi. W każdym razie zadowolenia z nagrody nie powinien kryć zwycięzca konkursu, autor imienia uznanego za najlepsze przez wysoką kapitułę. Nagrodą był osioł. Tyle że pluszowy.

Opublikowano 12 Wrzesień 2011, autor: Jan Korsak

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit