Miejski produkt turystyczny Białegostoku dzięki środkom z RPO

Szlakiem esperanto i wielu kultur

Tadeusz Truskolaski, prezydent Miasta Białystok, ogląda informacyjną tablicę turystyczną na Szlaku e

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2007-2013 trwają prace nad projektem „Promocja Podlasia poprzez budowę marki miasta Białegostoku Etap I”. Całkowita wartość projektu to ponad 3.5 mln zł. Wysokość dofinansowania sięgnie prawie 80 proc. tej kwoty.

Jednym z elementów całego projektu jest opracowanie teoretyczne i praktyczne produktów turystycznych Białegostoku. Przetarg na wykonanie tego zadania  ogłoszony przez Urząd Miejski w Białymstoku wygrała firma landbrand z Poznania. Jakie są efekty podjętych działań? Przede wszystkim opracowano miejski produkt turystyczny Białystok Esperancki, którego podstawą jest trasa turystyczna „Szlakiem esperanto i wielu kultur”.

Tablice także z opisem w alfabecie Braille’a

W najbliższym czasie w przestrzeni miejskiej Białegostoku pojawiać się będą tablice informujące o kolejnych atrakcjach na szlaku. W sumie będzie ich 18.

Trzy duże tablice o wymiarach 120x80 cm przedstawiające ogólne informacje o szlaku, a także mapa z zaznaczonymi atrakcjami zlokalizowane zostaną na Rynku Kościuszki, przy Pałacu Branickich oraz dworcu PKP - najczęściej odwiedzanych miejscach turystycznych Białegostoku. Kolejnych piętnaście tablic w atrakcyjny sposób zaprezentuje treści na temat poszczególnych atrakcji na szlaku. Informacje o nich opracowano w języku polskim, angielskim i esperanto. Atrakcje zostały wybrane w sposób nieprzypadkowy. Wiążą się m.in. z osobą Ludwika Zamenhofa - twórcy esperanto czy Jakuba Szapiro - oddanego propagatora idei języka ponadnarodowego. Na szlaku znalazły się także miejsca - świadectwa wielokulturowości Białegostoku, która skłoniła młodego Zamenhofa do stworzenia języka uniwersalnego. Piętnaście tablic informacyjnych, o wymiarach 80x60, oprócz informacji o szlaku, mapki orientacyjnej z legendą i treści związanej z określoną atrakcją przedstawiają fotografię. Fotografię, wykonaną metodą druku lentykularnego, który pozwala na zestawienia dwóch przenikających się obrazów. W zależności od miejsca, z którego patrzy odbiorca dostrzega on na przemian np. aktualny i historyczny wygląd danego obiektu. Druk na soczewce daje pewne wrażenie interaktywności.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit