Sieciowy produkt turystyczny

Szlakiem karpackich zbójników

Powstaje Międzynarodowy Szlak Zbójników Karpackich. Pomoże on w rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz w rozpowszechnieniu wiedzy na temat folkloru, regionalizmu, historii, zwyczajów i obyczajów górali jakże malowniczego i pełnego śladów historii regionu karpackiego.

Szlak prowadzi przez tereny pięciu krajów: Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy i Rumunii. Zaczyna się w Beskidzie Żywieckim - w Żywcu, który wyrósł na stolicę zbójnictwa karpackiego. Tworzony jest od trzech lat z inicjatywy Leszka Młodzianowskiego, pilota wycieczek, przewodnika górskiego i wielkiego miłośnika Karpat. Jest nowoczesnym sieciowym produktem turystycznym opierającym się o strukturę wielu podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi, obiektów, funkcjonującym jako spójna koncepcja posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik produktu. Tym oryginalnym wyróżnikiem jest zbójnicki mit.

Od Beskidu po Maramuresz

Na terenie Polski szlak przebiega m.in. przez: Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Gorce, Spisz, Pieniny, Orawę, Podhale, Tatry, Śląsk Cieszyński, Kotlinę Oświęcimską. W dalszej kolejności wiedzie przez Góry Świętokrzyskie, Beskid Niski i Bieszczady. Na Słowacji obejmuje Orawę i Spisz, Tatry Bielskie, Tatry Wysokie, Tatry Niżne z Liptowem, Tatry Zachodnie, Górne Poważe i Turec, tereny Małej i Wielkiej Fatry, Gemer z Rudawami oraz Słowację północno-wschodnią. W Czechach przebiega przede wszystkim przez tereny Beskidu Śląsko-Morawskiego. Na Ukrainie biegnie przez bardzo atrakcyjne tereny Czarnohory, Gorganów i Bukowiny, doprowadza nas do rumuńskiej Bukowiny oraz Maramureszu.

Na szlaku odnajdziemy m.in. obiekty przyrodnicze i antropogeniczne związane z dziedzictwem kulturowym regionu karpackiego. Tworzy go około 600 miejsc związanych z tradycją zbójnicką, opryszkowską i hajdamacką. Szlak obejmuje miejsca legendarnego ukrycia zbójnickich skarbów, zbójnickie zamczyska, skanseny architektury ludowej, przydrożne zapomniane kapliczki o zbójnickiej tradycji, izby pracy twórczej, zabytki architektury sakralnej, parki narodowe i krajobrazowe. Podczas podróży będzie można wziąć udział m.in. w biesiadzie zbójnickiej przy suto zastawionych regionalnym jadłem stołach w zbójnickich karczmach, zobaczyć legendarne harnasiowe miejsca, czy przeżyć zbójnicki napad.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit