Rekrutacja uczestników do I edycji projektu trwa do 16 marca 2012 r.

Szwajcarskie miliony dla powiatu puławskiego

Konferencja otwarcia skierowana do beneficjentów i otoczenia społeczno-gospodarczego projektu odbyła się w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach

Ponad 4 miliony franków szwajcarskich z Programu Szwajcarskiego trafiło do powiatu puławskiego. Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy z Europą Wschodnią zaakceptowała projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

Dokument opracowały: powiat puławski, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” w Nałęczowie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelski Ośrodek Samopomocy. Celem projektu jest wyrównanie szans rozwojowych obszarów wiejskich w województwie lubelskim poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny. Chodzi m.in. o rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich; stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jako istotnego czynnika aktywizacji mieszkańców podregionu w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę EURO 2012; wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia ustawicznego. Najważniejszym elementem projektu jest re-granting, czyli udzielanie wsparcia finansowego w konkursach na projekty składane przez mieszkańców i podmioty z gmin, należących do „Zielonego Pierścienia”. Na to zadanie przewidziano ponad 8 milionów złotych. Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora publicznego oraz osoby fizyczne, które będą chciały rozpocząć działalność gospodarczą. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych może wynosić nawet do 90% kosztów. W pierwszej kolejności mogą na nie liczyć działania służące rozwojowi infrastruktury turystycznej, promocji dziedzictwa kulturowego  oraz reklamy subregionu w kontekście EURO 2012.  Uroczystości inaugurującej wdrażanie projektu towarzyszyła konferencja z udziałem przedstawicieli Szwajcarii. Byli to m.in.: Martin Dahinden – ambasador, dyrektor generalny Szwajcarskiej Agencji na rzecz Rozwoju i Współpracy w Bernie; Lukas Beglinger - ambasador Szwajcarii w Polsce oraz Heinz Kaufmann – dyrektor Swiss Contribution odpowiedzialny za wdrażanie Programu Szwajcarskiego.

Szef delegacji,  Martin Dahinden przyjechał do Polski po raz pierwszy. Przyznał, że projekt jest pilotażowy i sam jest ciekaw jego efektów. Dodał również, że Program Szwajcarski, którego beneficjentem będzie powiat puławski,  to pomoc Szwajcarii dla nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, na którą wyrazili zgodę mieszkańcy Szwajcarii w powszechnym referendum.  Pochwalił autorów puławskiej aplikacji za to, że miała charakter oddolny i została przygotowana przez podmioty z sektora publicznego i społecznego. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców. Szkolenia dotyczące tego, jakie inwestycje mogą liczyć na dofinansowanie z projektu „szwajcarskiego” oraz w jaki sposób wypełniać wnioski już się rozpoczęły. W pierwszych uczestniczyły rekordowe rzesze mieszkańców powiatu puławskiego. Wszystkie informacje o „Szwajcarze”, bo tak pieszczotliwie mówią o zadaniu potencjalni beneficjenci można znaleźć na stronie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” www.zielonypierscien.pl

(mj)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit