Tego lata popłyniemy jedyną taką drogą wodną na świecie

 Śluza na trzydziestodwukilometrowym odcinku z Miłomłyna do Iławy

Od czerwca 2015, zrewitalizowany zabytkowy Kanał Elbląski będzie służył wodniakom. Trzy lata temu wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Elżbieta Wąsowicz-Zaborek i dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Halina Czarnecka, złożyły podpisy pod porozumieniem, które umożliwiło realizację projektu o nazwie Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki.
Idea budowy tego historycznego szlaku żeglugowego powstała w głowie Fryderyka Wilhelma II, który uznał za celowe z punktu widzenia gospodarczego, połączenie drogą wodną Prus Wschodnich z Bałtykiem. Dzisiejszy, cenny zabytek techniki, pomnik historii ustanowiony rozporządzeniem Prezydenta RP, jeden z laureatów plebiscytu na siedem cudów Polski, zgłoszony do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – jest najdłuższym kanałem wodnym w kraju. Zrewitalizowany, ma wielką wartość turystyczną. Odpowiednio promowany, przyciągnie żeglarską brać z całej Europy, będzie jedyną tego typu działającą atrakcją turystyczną na świecie pod względem technicznym i krajoznawczym. Łączy przeprawę wodną i lądową specjalnymi pochylniami i śluzami wodnymi. Jednostki wodne nie tylko płyną, lecz także toczą się lądem pokonując wzniesienia dzielące akweny. Platformy, na których umieszczane są statki poruszają się po szynach dzięki mechanizmom wprawianym w ruch energią wody.

Obecny etap prac rewitalizacyjnych umożliwiający bezpieczną żeglugę, prowadzony w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, kosztował 115 mln zł. Na tę kwotę złożyło się dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 48 mln zł, za poprawność inwestycji dokonanych przy zaangażowaniu tych środków odpowiada Polska Organizacja Turystyczna, Instytucja Wdrażająca dla Działania 6.4. POIG. Pozostała część wydatkowanych sum pochodzi z budżetu państwa, została uwzględniona w planach finansowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. POT pilnuje jedynie środków EFRR. Zgromadzony budżet przeznaczony został na poprawę funkcjonalności toru wodnego, pochylni oraz śluz, w tym przebudowę Kanału Elbląskiego na szlakach żeglownych i automatyzację śluz, odbudowę pochylni oraz zagospodarowanie nabrzeży, a także między innymi rozbudowę Izby Historii Kanału wraz z oznakowaniem turystycznym.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit