Konkurs Innowator - projekt adresowany do polskiego środowiska samorządowego

Turystyka - biznes coraz bardziej doceniany

Uroczystość podpisania umowy dotyczącej odnowy i ożywienia okolic sopockiego dworca PKP - przy wykorzystaniu możliwości jakie daje unijna inicjatywa JESSICA.  Umowę ws. niskooprocentowanej pożyczki podpisali: Jarosław Bełdowski, pierwszy zastępca prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (z prawej) i Adam Meszczyński, prokurent Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej S.A./ fot.: K. Netka

Pomorskie zdobyło najwięcej laurów w Konkursie „Innowator”,  organizowanym od sześciu lat przez Centrum im. Adama oraz partnerów, m.in. KPMG - międzynarodową firmę audytorsko-doradczą oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Celem „Innowatora” jest promocja projektów samorządowych, które w innowacyjny i efektywny sposób służą lokalnym społecznościom. Obydwa nagrodzone projekty dotyczą unikatowych na skalę kraju, przedsięwzięć.

W kategorii Najlepszy projekt samorządowy’2012 Pomorskie zdobyło dwie nagrody. Jedną  za Najlepszy projekt infrastrukturalny w Polsce - „Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w województwie pomorskim”, zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Drugą za Najlepszy projekt sportowo-turystyczny - „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”, zrealizowany przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Laury, w imieniu samorządu regionalnego, odebrał Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

- Kolejny raz udowodniliśmy, że Pomorze potrafi podjąć ryzyko realizacji przedsięwzięć, które wyznaczają trendy w działaniach administracji w Polsce - podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, honorowy prezes zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. - Jestem bardzo szczęśliwy, że nasza odwaga i ogrom pracy zostały wyróżnione prestiżowymi nagrodami.

JESSICA - Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Zrównoważonych Inwestycji w Obszarach Miejskich

Uznane za najlepszy w Polsce projekt infrastrukturalny - wdrożenie w Pomorskiem inicjatywy JESSICA, to korzystanie ze zwrotnego finansowania przedsięwzięć,  spełniających jednocześnie cele publiczne i komercyjne.  Przesłaniem Inicjatywy JESSICA jest promocja partnerstw publiczno-prywatnych oraz zwiększanie zaangażowania prywatnych przedsiębiorców w rozwój miast i działalność pro społeczną (publiczną). Finansowanie udzielane jest w formie korzystnie oprocentowanych pożyczek, o stopie niższej niż rynkowa. Okres kredytowania wynosi nawet 20 lat. Na realizację Inicjatywy Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył alokację w wysokości ponad 236 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

JESSICA to skrót angielskiej nazwy: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Zrównoważonych Inwestycji w Obszarach Miejskich). Jest instrumentem inżynierii finansowej przygotowanym przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Umożliwia wykorzystanie części finansowania ze środków unijnych w postaci zwrotnych inwestycji (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniających się do wzrostu ich atrakcyjności. Główną, innowacyjną ideą wdrażania inicjatywy JESSICA jest współfinansowanie projektów generujących dochód i realizowanych na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).Tak teraz wygląda dworzec kolejowy w Perle Bałtyku - w Sopocie. Zostanie zrewitalizowany, dzięki wykorzystaniu unijnego instrumentu finansowego „Jessica”. Pierwsi pasażerowie skorzystają z nowego obiektu już za ponad rok / fot.: K. Netka

W Pomorskiem obecnie jest realizowanych kilka projektów, z wykorzystaniem unijnej inicjatywy JESSICA. Wszystkie one związane są z turystyką. Na początku stycznia zawarto umowę dotyczącą rewitalizacji dworca PKP w Sopocie. W grudniu podpisano umowę dotyczącą budowy basenu w Pruszczu Gdańskim. Wcześniej zaczęto rewitalizować Stary Browar w Kościerzynie, budować Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Garnizon Kultury w Gdańsku.

Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

W kategorii projektów promocyjnych uhonorowany został Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, również sfinansowany ze środków europejskich (w formie dotacji) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. - Projekt zakładał m.in. rewitalizację zabytkowego obiektu Bramy Wyżynnej w Gdańsku i zaadaptowanie jej przestrzeni na Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej oraz budowę regionalnego portalu turystycznego, zakup i montaż 245 infomatów dotykowych zlokalizowanych w atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach Pomorskiego. Projekt otrzymał już branżową nagrodę Digital Signage Trends 2012 - informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Bez zaangażowania wielu podmiotów i bez wsparcia środków Unii Europejskiej, nie byłoby szans na zrealizowanie tego projektu - wynika z informacji, które przekazała Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prezes zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Koszt realizacji to 12,85 mln zł, z czego 75% to dofinansowanie unijne. Samorząd województwa pomorskiego zrealizował część informatyczną przedsięwzięcia na kwotę około 9,6 mln zł, a Muzeum Historyczne Miasta Gdańska wykonało modernizacji Bramy Wyżynnej na kwotę 3,25 mln zł. Znajdujące się w tej Bramie Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej, zarządzane przez PROT i GOT, będzie wizytówką regionu przyczyniającą  się do budowy marki: Pomorskie.

Konkurs „Innowator” organizowany jest już od 6 lat, przez Centrum im. Adama oraz partnerów, m.in. KPMG oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Celem „Innowatora” jest promocja projektów samorządowych, które w innowacyjny i efektywny sposób służą lokalnym społecznościom.

Kazimierz Netka

Więcej wiadomości na stronie internetowej: http://konkursinnowator.pl/pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!