Sześć i pół miliona euro na kampanię promocyjną warmińsko-mazurskiego

Umiejętnie sprzedać dobry produkt

Raport otwarcia marki turystycznej Warmii i Mazur

Władze województwa warmińsko-mazurskiego zadecydowały, aby pokaźnej puli 6.5 mln euro środków unijnych, która zostanie przeznaczona na działania promocyjne wspierające głównie rozwój gospodarki turystycznej regionu - nie rozdrabniać na realizację wielu małych projektów. Cała zgromadzona w budżecie kwota zostanie wyasygnowana na pokrycie kosztów jednej, precyzyjnie zaplanowanej, spójnej i skutecznie przeprowadzonej kampanii.

   Do właściwego określenia i doboru arsenału technik reklamowych posłużą wyniki badań zawartych w „Raporcie otwarcia marki turystycznej Warmii i Mazur”, który po raz pierwszy zaprezentowano podczas konferencji w Centrum Prasowym warszawskiej PAP. W konferencji uczestniczył Jacek Protas marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jarosław Słoma, członek Zarządu województwa, Stanisław Harajda z Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dr Jarosław Klimczak, prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Anna Somorowska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki. Wzięły w niej również udział Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

   Przygotowany przez globalną agencję badawczą Synovate Research Reinvented „Raport otwarcia marki turystycznej Warmii i Mazur” jest pionierskim w Polsce badaniem wizerunku regionu sporządzonym w celu zdiagnozowania tożsamości Krainy Wielkich Jezior, zbadania obecnego wizerunku jej marki i stworzenia podstaw pod budowę konkurencyjności marki regionu oraz jego aktywnej promocji.

   Materiał badawczy zgromadzony został drogą telefonicznych wywiadów przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie wybranych losowo 800 respondentów i 200 mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Analiza zebranych danych rysuje aktualny wizerunek regionu potwierdzając zarazem, iż tradycyjnie nie zmienia się on od lat. Zdaniem osób, do których zwrócili się ankieterzy Warmia i Mazury postrzegane są jako atrakcyjny turystycznie zakątek kraju głównie dzięki walorom nieskażonej przyrody. Odwiedzają je przede wszystkim spragnieni wypoczynku mieszkańcy sąsiednich województw – Mazowsza i Podlasia, którzy na ogół zadowoleni są z pobytu, a przeszkodę dla wzrostu frekwencji turystów stanowi fatalny stan dróg i trudna dostępność komunikacyjna.

   Pomysł i metodologię badań organizatorzy konferencji rekomendują innym województwom. Ujednolicona wiedza o regionach ułatwi ich współdziałania, tworzenie ponadregionalnych produktów turystycznych oraz umożliwi planowanie i skoordynowanie wspólnych działań promocyjnych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit