W niecodziennej scenerii obradował IV Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego

1. W niecodziennej

Już po raz czwarty odbył się Mazowiecki Sejmik Turystyczny. Tym razem jego miejscem były: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu i Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, będące oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej. Obrady zostały zorganizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, przy współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej oraz gospodarzy obiektów.

W sejmiku wziął udział m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Zwrócił on uwagę na szczególną wymowę miejsc, w których odbywało się doroczne spotkanie. Dawna elektrownia – cenny zabytek techniki, skazany na zagładę – został pięknie zrewitalizowany i oddany celom kultury i nauki, będąc przy tym atrakcją turystyczną samą w sobie. Włodzimierz Pujanek, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej z dumą mówił o dokonaniach i planach tej placówki. Choć oficjalne otwarcie obiektu nastąpić miało 6 listopada, instytucja ta już mogła poszczycić się licznymi inicjatywami: wystawami, plenerami, konferencjami i bogatą działalnością wydawniczą. Niecodzienna jest sama bryła obiektu pochodzącego z 1901 roku, a także jego wnętrza. Do ekspozycji historycznej wykorzystano również stary ceramiczno-stalowy piec nieczynnej już elektrowni.

Tegorocznym tematem przewodnim Sejmiku było omówienie Strategii rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, a także podsumowanie realizacji poprzedniego dokumentu (lata 2007-2013). Założenia Strategii przedstawiła Izabela Stelmańska, wicedyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, dziękując na ręce marszałka A. Struzika całemu mazowieckiemu samorządowi za zaangażowanie w budowę i rozwój produktów turystycznych, podkreślił, że obok znaczenia ekonomicznego mają one także duży wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej. Przypomniał, że Polska znajduje się na liście trzydziestu najbardziej atrakcyjnych krajów świata.

Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jan Błoński podkreślił konieczność nierozłącznego traktowania Warszawy i Mazowsza w poczynaniach marketingowych. Warszawa jest potrzebna regionowi, a region – swojej stolicy. Innowacyjnej promocji regionu służy wdrażany przez MROT program „Moda na Mazowsze", wykorzystujący wszystkie wyróżniki regionu, m.in. kulturę ludową i smaki. W realizacji strategii potrzebny jest udział jak najszerszych grup społeczności Mazowsza.

W Roku Kolbergowskim wyjątkowego wymiaru nabiera nowa wystawa urządzona w Przysusze - rodzinnym mieście wielkiego badacza polskiego folkloru Oskara Kolberga. Otwarcia wystawy dokonała dyrektorka Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek-Nowak. W zabytkowym dworze, zachowując klimat stylowych wnętrz, w umiejętny sposób wkomponowano zestaw urządzeń multimedialnych, udostępniających wiedzę o patronie, jego dorobku, w tym niedostępne wcześniej dokument, rysunki i inne eksponaty.

Dzięki tym inicjatywom Radom i Przysucha, ale także okolice mają jeszcze większą szansę stawać się atrakcjami także dla turystów zagranicznych.

Z dużym zainteresowaniem zapoznano się z ofertą turystyczną innych muzeów subregionu radomskiego, a to: Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu z oddziałem Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Wszystkie te placówki, oczywiście łącznie z Elektrownią, przystąpiły do wspólnego projektu „Strefa Kultury 26-600", którego efektem będzie rozwijający się szlak kulturalny, wspólne bilety i zintegrowana promocja. Jak zapowiedział dyrektor „Elektrowni" W. Pujanek, koordynator akcji, która otrzymała wsparcie unijne – do przedsięwzięcia już pragną włączyć się kolejni partnerzy, także ze sfery turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Rodzi się więc nowy sieciowy produkt turystyczny. A tajemnicza nazwa projektu „26-600" ma utrwalać w pamięci numer pocztowego kodu centrum Radomia, a przez to zachęcać do oglądania innych obiektów miasta.

dr Jan Paweł Piotrowski

ALMAMER Szkoła Wyższa

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit