Złoty Standard

Wartość marketingowa wyższa niż daje tradycyjna reklama

- Godło Złoty Standard w Obsłudze Gości jest przyznawane na podstawie wyników kompleksowych audytów eksperckich badających 80 różnych aspektów obsługi klienta w hotelu – mówi Regina Berdy, dyrektor programu Złoty Standard

Ponad pół setki hoteli i hotelików z całego kraju przystąpiło do inicjatywy Agencji Rozwoju Lokalnego z Jaworzna przyznającej promocyjne tytuły „Złoty Standard w Obsłudze Gości - Hotele i Obiekty Hotelarskie”. Tytuły nadawane są tym obiektom, które zgłoszą chęć udziału w programie wyrażając zgodę na poddanie się wszechstronnej ocenie, i oczywiście przejdą pomyślnie audyt. Godło przyznawane jest na dwa lata. Pierwsi wyróżnieni, którym tytuł po upływie dwóch lat wygasł, mogą starać się o przedłużenie na następny okres.

Na konkurencyjnym rynku hotelowym posiadanie wyróżniającego certyfikatu, za jaki uznać można „Złoty Standard”, przynosi zauważalne korzyści właścicielom hoteli. Posiada on przede wszystkim cenną wartość marketingową.Wyższą niż tradycyjna reklama. O jego przyznaniu decydują neutralne kryteria prowadzonego audytu. Godło jest więc pewnego rodzaju rękojmią jakości, za którą agencja ręczy własnym autorytetem, biorąc odpowiedzialność za wiarygodność i bezstronność rekomendacji. To niezwykle istotne w czasach, kiedy o powodzeniu handlowym na rynku usług w dużym stopniu decyduje rekomendacja. Innym wymiernym pożytkiem przystąpienia do programu certyfikacji jest raport  obejmujący analizę audytowanych obszarów i rekomendacje działań, które usprawnią funkcjonowanie obiektu. Towarzyszy mu doradztwo w zakresie standardów obsługi gości i marketingu hotelowego. Dobrą stroną programu jest również  budowanie relacji partnerskich i więzi  biznesowych w tej części branży hotelarskiej, która nie działa w strukturach kolosów sieciowych o drobiazgowo wypracowanych standardach i żelaznej dyscyplinie procedur postępowania dostosowanych do każdej nieomal sytuacji.

- Godło Złoty Standard w Obsłudze Gości jest przyznawane na podstawie wyników kompleksowych audytów eksperckich badających 80 różnych aspektów obsługi klienta w hotelu – mówi Regina Berdy, dyrektor programu Złoty Standard. - Nie każdy obiekt, który wyrazi chęć przystąpienia do certyfikacji pomyślnie przechodzi etap audytu. W ciągu dwóch lat specjaliści agencji poddali weryfikacji 260 kandydatur, 175 spośród nich przyznano godło. Wśród hoteli i obiektów noclegowych nagrodzonych Certyfikatem i Godłem Złoty Standard są obiekty małe, liczące zaledwie 5 pokoi, jak i duże kompleksy wypoczynkowo-konferencyjne na ponad 200 miejsc noclegowych. W tym gronie są hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe oraz obiekty nieskategoryzowane. Ich cechą wspólną jest dbałość o kontakt z gośćmi zarówno poprzez stronę internetową, e-mail czy telefon,  jak i bezpośredni w hotelowej recepcji, w restauracji, strefie spa&wellness.

Tworzenie branżowych więzi w polskim hotelarstwie jest niezaprzeczalnym dorobkiem programu Złoty Standard, który powinien być kontynuowany. Dalszy jego rozwój będzie zależał od tego, na ile Agencji Rozwoju Lokalnego z Jaworzna uda się zdać egzamin z umiejętności dostosowania się do bezdusznych zasad wolnej gry rynkowej. Przez dwa lata przedsięwzięcie współfinansowała  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”. Udział w nim był dla przedsiębiorców bezpłatny, teraz muszą ponosić koszty uczestnictwa. Pierwszych czternastu uzyskało przedłużenie prawa posługiwania się Certyfikatem. Występując o nie potwierdziło, że uznają ten wydatek za ekonomicznie uzasadniony. Z pewnością nie będą w tej pewności odosobnione.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit