Konferencja na Zamku Królewskim

Wielki Gościniec Litewski jako szlak turystyczny

Obserwacje ostatnich lat wskazują na coraz częstszy (i coraz bardziej owocny) dialog pomiędzy organizacjami i instytucjami turystyki i kultury. Wydarzenie na Zamku, wyprzedzające wykreowanie, a przede wszystkim „uruchomienie” nowego szlaku jest tego najlepszym przykładem. Muzea i obiekty zabytkowe, spotykane na turystycznych trasach, mogą być przecież nie tylko atrakcjami samymi w sobie, ale także najlepszymi źródłami wiedzy o poznawanych miejscowościach i regionach. Sytuowanie punktów i centrów „it” w muzeach pomnaża liczbę odwiedzających – także ekspozycje muzealne. Wnikliwa „podróż” po muzealnych salach wyzwala nowe zainteresowania, a więc także popyt na nowe turystyczne wędrówki.

Kulminacją konferencji było podpisanie przez samorządy Mazowsza i Podlasia porozumienia, które ma turystycznie promować miejscowości w obu regionach.

Pomysł wytyczenia szlaku turystycznego wzdłuż dawnego Wielkiego Gościńca Litewskiego zrodził się niedawno, ale już zyskał wielu zwolenników. Zyskał też akceptację Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, który dofinansował realizację pierwszego etapu projektu. Jest więc nadzieja, że w niedługim czasie podróż ku Litwie dawnym gościńcem stanie się prawdziwą atrakcją turystyczną. Tak jak dawniej, tak i dziś Sokołów Podlaski, w którym zrodziła się idea powołania gościńca litewskiego jako szlaku turystycznego, będzie na tymże szlaku odgrywał znaczącą rolę. Są plany, aby właśnie w Sokołowie Podlaskim powstało Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego, które za pomocą nowoczesnych technik multimedialnych pozwoli turystom przenieść się w czasie do XVIII wieku i odbyć podróż po trakcie w czasach jego największego rozkwitu.

Każda miejscowość na Wielkim Gościńcu Litewskim będzie mogła wyeksponować swoje walory i atrakcje turystyczne w sposób przez siebie przemyślany i zrealizowany. Nie ulega jednak wątpliwości, że wspólne działanie przy wytyczaniu i promowaniu nowego szlaku zwiększy potencjał turystyczny każdego miasta i miasteczka na nim położonego i pozwoli na wykreowanie wartościowego i ciekawego produktu turystycznego.

Nieco historii

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit