Przed EURO’2012. Zrealizowanie unijnych projektów w Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskiem

Wielkie, śródlądowe otwarcie dla żeglarzy na Żuławach i w Gdańsku

Uhonorowanie Flagą Pętli Żuławskiej osób zasłużonych w rewitalizacji szlaków wodnych / fot.: Kazimierz Netka

Ponad 400 kilometrów długości liczą szlaki wodne, które w delcie Wisły (między Bałtykiem, Elblągiem, Malborkiem, Gniewem, Tczewem i Gdańskiem) udostępniono turystom. Większość obiektów, służących żeglarzom, kajakarzom, oddano do użytku przed EURO 2012. Dzięki temu, Gdańsk można podziwiać od strony wody.

Niezwykle ważne dla gości EURO 2012 oraz rozwoju turystyki w północnej Polsce są obiekty i urządzenia, powstające w wyniku urzeczywistniania dwóch wspieranych unijnymi dotacjami, przedsięwzięć: „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej” oraz „Pogram ożywienia dróg wodnych w Gdańsku”. W ramach tego pierwszego projektu (obejmującego całą deltę Wisły, w tym Zalew Wiślany i Mierzeję Wiślaną) w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim, zbudowano most zwodzony nad śluzami w Przegalinie. To obiekt otwierający Gdańsk dla żeglarzy śródlądowych.

Dotychczas, żaglowce, chcąc z Martwej Wisły (z Gdańska) przedostać się na główny nurt Wisły lub odwrotnie, musiały przed mostem w Przegalinie składać żagle, pochylać maszty. Teraz, most podnosi się przed nimi. Jak wysokie jednostki mogą tamtędy przepływać?

- Każdy, nawet z masztem sięgającym nieba - odpowiada Zbigniew Ptak, pomysłodawca „Pętli Żuławskiej”, pełnomocnik ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej, kierownik Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przewodniczący Rady Powiatu Nowy Dwór Gdański. - Szerokość śluzy sięga niemal 12 metrów, a głębokość dostosowana jest do międzynarodowych standardów.

Most ma szerokość 8,7 metra; jest na nim też dwukierunkowa droga rowerowa i chodnik dla pieszych - wynika z informacji przekazanych przez Dagnę Czarnecką z Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Razem, w ramach „Pętli Żuławskiej”, w delcie Wisły zbudowano lub zmodernizowano: 4 porty żeglarskie, 7 przystani, 4 pomosty cumownicze, wspomniany już most zwodzony w Przegalinie, most nad kanałem w Nowej Pasłęce. Zelektryfikowano śluzę Gdańska Głowa.

„Powstał system, którym możemy chwalić się przed światem”

- Powstał system, którym możemy chwalić się przed światem - tak Elżbieta Wąsowicz-Zaborek,  wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej (instytucji wdrażającej unijne projekty), podsumowała działania Pomorzan, w ramach rozwoju turystyki wodnej w Gdańsku i w delcie Wisły. Żuławy znajdują się bowiem na trasie dwóch międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych: E-70 (z Holandii do Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji i do Litwy) oraz E-40 (od Bałtyku - Zatoki Gdańskiej do Morza Czarnego).

Otwarto też przystań w miejscowości Błotnik (można powiedzieć, że zrodziła się z popiołów, bo w jej miejscu kilka lat przeładowywano odpady z elektrociepłowni i zasypywano nimi rzekę). To jedna z największych przystani w delcie Wisły; położona jest na pograniczu Gdańska i gminy Cedry Wielkie, nad Martwą Wisłą. Gdyby nie zwodzony most w Przegalinie, dostęp do tego miejsca byłby utrudniony. Wykonanie uchylanej przeprawy drogowej w Przegalinie kosztowało 11,6 miliona złotych. 60 procent tej sumy, czyli około 7 mln zł to unijna dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- Gdańsk przygotował się na przyjmowanie większej liczby żeglarzy, oddając do użytku przystanie: Tamka, Sienna Grobla oraz Żabi Kruk - mówi Andrzej Socik, kierownik Biura Współpracy Metropolitalnej w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Powstały też przystanki tramwaju wodnego.

Podczas uroczystości otwarcia przystani przy ul. Tamka w Gdańsku, Dagna Czarnecka z Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Marcin Dawidowski, dyrektor tego Wydziału, zostali uhonorowani Flagą Pętli Żuławskiej. Odebrali to wyróżnienie z rąk Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska oraz Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, honorowego prezesa zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Nowe linie tramwaju wodnego

Uruchomienie tramwajów wodnych, 5 czerwca, to kolejna nowość turystyczna w Gdańsku, na powitanie gości, przybywających na EURO’'2012.

- Na okres od 5 czerwca do 30 września 2012 roku codziennie, w ramach programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku uruchamia dwie nowe linie tramwaju wodnego na trasach F 5 Żabi Kruk – Westerplatte i F 6 Targ Rybny – Narodowe Centrum Żeglarstwa - dowiadujemy się od Jerzego Dobaczewskiego, dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Pozwoli to na zwiedzanie Gdańska drogą wodną, uatrakcyjni odpoczynek i rekreację dla całych rodzin nad wodą oraz poprawi bezpieczeństwo na szlaku wodnym i w jego okolicy.

Nowe linie tramwaju wodnego obsługiwane są przez dwa statki: SONICA i SONICA I. Każdy z nich może przewieźć jednorazowo 40 osób i 5 rowerów. Wszyscy pasażerowie mają zapewnione miejsca do siedzenia, w zabudowanym i przeszklonym salonie.

Sprzedaż biletów, z kas fiskalnych, odbywa się wyłącznie na statku. Bilet jest ważny na jeden przejazd od przystanku, na którym pasażer wsiadł - do przystanku końcowego. Oto ceny: pełnopłatny - 10 zł, ulgowy - 5 zł, na przewóz roweru - 5 zł.

Szlaki tramwajów rzecznych w Gdańsku powstały w wyniku realizacji Programu Ożywienia Dróg Wodnych, na który składało się dziesięć zadań inwestycyjnych - w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem było wzmocnienie polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym - poprzez rozwój produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym. Koszt wyniósł ponad 37 mln zł, a dofinansowanie z UE przekroczyło 17 mln zł. To zadanie komplementarne jest z projektem „Pętla Żuławska” (etap I), który kosztował ponad 83,5 mln złotych, a dotacja unijna, przydzielona w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wyniosła ponad 49 mln złotych.

Dzięki wspomnianym unijnym projektom, miłośnikom turystyki wodnej i na wodzie, udostępniono łącznie ponad 400 kilometrów szlaków żeglownych.

Kazimierz Netka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit