Oblicza rolnictwa

Zagrody edukacyjne produktem turystycznym

W sobotę 15 czerwca br., w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się X Jubileuszowy Piknik „Poznaj Dobrą Żywność”. Do grona wystawców organizatorzy zaprosili Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych. Ich ofertę promowało na Pikniku sześciu członków z pięciu województw: podlaskiego, pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych to projekt realizowany przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (woj. małopolskie). To państwowa instytucja współpracująca z ośrodkami doradztwa rolniczego w kraju, samorządami i placówkami naukowymi. Dużą szansę ma współpraca z organizacjami turystycznymi, w tym agroturystycznymi.

Idea zagrody edukacyjnej to przedsięwzięcia realizowane na terenach wiejskich przez samych mieszkańców wsi, którzy najpierw uczestniczą w cyklach warsztatów i szkoleń. W ich programach - obok tematyki ściśle związanej z doskonaleniem produkcji roślinnej i hodowli - wśród tematów znajdują się zagadnienia – kształtowania świadomości ekologicznej i konsumenckiej, edukacja w dziedzinie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej - tak ważnych w kształtowaniu turystycznego wizerunku polskiej wsi.

Ochrona tzw. swojszczyzny, dziś realizowana jest nie tylko z pełni uzasadnionego zamiłowania do studiowania historii, ale także może wynikać, i coraz częściej wynika, z rachunku ekonomicznego. Na bogatym rynku ofert turystycznych o ich przewadze konkurencyjnej, decydują w wielu przypadkach już nie tylko ceny i jakość, ale wyjątkowość propozycji.

Dla zainteresowanych przygotowano poradniki w wersji elektronicznej www.zagrodaedukacyjna.pl. Prezentacja tej oferty w trakcie targów turystycznych „Lato 2013” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Z pewnością inicjatywa ta przyczyni się do wzbogacenia polskiej oferty turystycznej.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit