Zgłoszenia do udziału w ogólnopolskiej akcji PTTK

Zmienność i różnorodność form turystyki aktywnej i specjalistycznej – pod tą wieloznaczną nazwą, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze realizuje projekt, który w założeniu zachęci do uprawiania turystyki dzieci i młodzież, rodziny i osoby w wieku senioralnym. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Do 30 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do udziału w ogólnopolskiej akcji „Razem na szlaku". Zapraszani do udziału w niej są osoby uprawiające różne formy turystyki aktywnej, które własnym przykładem mogą zachęcać do niej innych. Jeszcze niezdecydowanych lub poczatkujących. Do akcji mogą zgłaszać się przedszkola, osiedlowe domy kultury, oddziały PTTK, drużyny harcerskie i komendy hufców ZHP, placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddziały Związku Emerytów i Rencistów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, stowarzyszenia działające wśród rodzin wielodzietnych, seniorów, placówki oświatowe i inne. Warunkiem jest złożenie deklaracji zorganizowania od kwietnia do października, przynajmniej trzech imprez turystyki aktywnej dla mieszkańców danej miejscowości. Dla uczestników przygotowano materiały szkoleniowe, poradniki „Wybieram wędrowanie" i „Wędrować każdy może". Biorący udział w akcji będą mogli podnosić swoje turystyczne kwalifikacje i zdobywać odznaki turystyki pieszej, rowerowej, krajoznawczej i Turysty Seniora. Deklaracje udziału należy wysyłać na adres poczta@tlp.pttk.pl, formularze zgłoszeniowe i zasady akcji umieszczone są na stronie www.tlp.pttk.pl.

Również do 30 czerwca można nadsyłać zgłoszenia do piątej edycji ogólnopolskiego konkursu „Turystyczna Rodzinka". W konkursie mogą brać udział rodziny uczestniczące w akcji „Razem na szlaku". Zadania konkursowe będą dotyczyły metod zachęcania dzieci do wędrowania, poznawania najbliższej okolicy, gminy, powiatu i całego kraju. Wiedzy na ten temat dostarczą prowadzone przez PTTK warsztaty integracyjne i edukacyjne dla rodzin. Karty zgłoszenia i regulamin konkursu, terminy i miejsca warsztatów zamieszczone są na stronie www.rodzina.pttk.pl. Zgłoszenia na formularzach należy przesyłać na adres poczta@rodzina.pttk.pl

Do 15 września, gminy mogą zgłaszać się do konkursu „Gmina przyjazna rowerom". Założeniem konkursu jest nagradzanie gmin, które podejmują inwestycje w infrastrukturę rowerową, proponują ciekawe inicjatywy z zakresu turystyki rowerowej kierowane zarówno do turystów, jak i mieszkańców. Nagrodami dla laureatów są parking rowerowy dla zwycięskiej gminy i vouchery dla kolejnych trzech. Karty zgłoszeniowe i regulamin konkursu zamieszczone są na stronie www.narowerze.pttk.pl.

Od kwietnia na stronie www.tlp.pttk.pl zamieszczone są karty zgłoszeniowe do ogólnopolskiej akcji „Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna". 26 września jej uczestnicy wyruszą o godzinie 10.00 na szlaki piesze, rowerowe i wodne w całym kraju. Jednym z celów sztafety będzie pokazanie, że wędrowanie jest dla każdego niezależnie od wieku, kondycji i sprawności fizycznej. Karty zgłoszenia do akcji będą zamieszczone na stronie www.tlp.pttk.pl

Także już od kwietnia można przesyłać zgłoszenia udziału w konferencji popularnonaukowej „Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej". Konferencja odbędzie się w schronisku PTTK „Strzecha Akademicka" w Karkonoszach, potrwa od 7 do 9 października. Warunki uczestnictwa i karty zgłoszeniowe zamieszczone są na stronie www.tlp.pttk.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit