10 lat SKKP

Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia

W połowie stycznia podsumowując dziesięciolecie działalności, obradowało Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polskiej Organizacji Turystycznej, a także goście z Polskiej Izby Turystyki i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Za sprawę najważniejszą uznano maksymalizację wysiłków, w tym instytucji publicznych, dla pozyskiwania konferencji i rozszerzania rynku zleceń. Za jeden z warunków sukcesu uznano troskę o jakość produktów turystyki biznesowej i profesjonalizację zawodu organizatora konferencji, kongresów i eventów.

Stowarzyszenie wybrało nowy zarząd. Funkcję prezesa powierzono Piotrowi Wilczkowi (Kraków). Wiceprezesi to Irena Sokołowska (Warszawa), Anna Jędrocha (Kraków) i Maciej Partyka (Wrocław). Podobnie jak w poprzedniej kadencji, sekretarzem generalnym jest Sławomir Wróblewski. W zarządzie SKKP zasiadają również skarbnik Robert Łukasik oraz członkowie: Jacek Piasta, Andrzej Rustecki i Milena Rutkowska.

Źródło: www.skkp.org.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit