Małopolska

Znak jakości w usługach agroturystycznych

Baza agroturystyczna w Małopolsce rośnie, proporcjonalnie do zainteresowania klientów i zapotrzebowania na tego typu usługi noclegowe. Jednocześnie widać tendencje do tworzenia się mniejszych stowarzyszeń zrzeszonych dotychczas w „Gospodarstwach Gościnnych”. Mniejsze, odpowiadające regionom stowarzyszenia łatwiej mogą zaprezentować wyspecjalizowaną ofertę dostosowana do atrakcji lokalnych w oparciu o miejscowy produkt turystyczny.

Województwo Małopolskie dba o rozwój agroturystyki wspierając ten segment poprzez promocję, program wspierania oraz kategoryzację bazy. W roku 2008 przeprowadzono też inwentaryzację gospodarstw wiejskich oferujących usługi agroturystyczne. Szacuje się, że w wyniku działań prowadzonych przez Województwo Małopolskie liczba skategoryzowanych obiektów agroturystycznych w regionie wzrosła w 2008 r. o 50 proc. W kwietniu tego roku podczas targów AGROTRAVEL miała miejsce inauguracja portalu Małopolska Agroturstyka (Wiejska Baza Noclegowa Małopolski), umieszczona na portalu regionalnym Wrota Małopolski. W bazie znalazło się ponad 160 gospodarstw agroturystycznych rozmieszczonych na terenie całego regionu..

Standard kwater został poddany weryfikacji zgodnie z zasadami Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”. Obiekty zostały podzielone na cztery kategorie: pokój gościnny, domek, gospodarstwo ekologiczne, czynne gospodarstwo rolne. Geograficznie region podzielono na 4 subregiony. Zaznaczono też rodzaje aktywności - woda, grzyby, rowery, konie, narty, rodziny z dziećmi. Jest informacja o możliwości wyżywienia oraz przedział cen za usługi noclegowe. Jako dodatkowe atrakcje przypisano gospodarstwom możliwość zapoznania się z tematami dziedzictwa kulturowego: Święta z tradycja, Rękodzieło Ludowe, Architektura Drewniana i Wieś pachnąca ziołami.

Jest to duży postęp ułatwiający skorzystanie z oferty agroturystycznej regionu. Małopolska, dzięki swym walorom krajobrazowym, środowiska naturalnego i tradycji należy do regionów kraju predestynowanych do przyjmowania amatorów wypoczynku w naturze, co sprzyja rozwojowi specjalistycznej oferty agroturystycznej.

Adresów gospodarstw można szukać na stronie www.agroturystyka.wrotamalopolski.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit