Konkurs GOT na produkt turystyczny Trójmiasta

20 tys. zł dla twórców oferty „Władcy bursztynu”

W programie jest zwiedzanie Gdańska, ale też rozważono możliwość włączenia w tę grę terytorium Sopotu.

„Władcy Bursztynu” mogą być w wersjach dla dorosłych, ale też dla dzieci - w formie lekcji. Nigdzie w Pomorskiem nie wprowadzono do tej pory takiej gry. Nawet w całej Polsce komercyjnie nikt tego nie zastosował. Próby niekomercyjne obywają się już w Warszawie i Katowicach.

Drugą nagrodę, w wysokości 10 tys. zł, zdobyła firma ATA za projekt „Śladami Napoleona”. Przedstawia ona ofertę fakultatywną dla gości hotelowych w Trójmieście. Produkt ten pokazuje gościom miejsca związane z legendami dotyczącymi pobytu Napoleona Bonaparte w Gdańsku. Miejscami związanymi z cesarzem Francuzów są np. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” (tzw. Grodzisko, wzniesienie nad dworcem PKP Gdańsk Główny) czy Trakt Królewski.

Wypłata nagrody pod pewnymi warunkami

Zgodnie z Regulaminem konkursu, laureaci obu nagród zobowiązali się do wdrożenia swych projektów do 30 czerwca 2009 roku oraz ich obsługi przez okres nie krótszy niż 2 lata. Zasady wypłaty nagród zostaną ustalone w umowie, która będzie zawierać: termin wdrożenia projektu, - sposób jego realizacji, obsługi itp. Regulamin stanowi, że roszczenie o wypłatę nagrody powstaje w chwili podpisania umowy przez laureata konkursu. W razie nieprzygotowania oferty na umówionych warunkach i w określonym czasie, laureat zobowiązany będzie do zwrotu GOT całości kwoty nagrody.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit