Sprzątanie przed sezonem

„180 procent normy” w czynie społecznym

Obszar sprzątania objął oba brzegi Łeby…Więcej »

25 kwietnia br. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” przeprowadziła drugą edycję akcji „Błękit rzeki dobrem Krainy”, której celem było przygotowanie rzeki Łeby do sezonu turystycznego. Obszar działań objął oba brzegi Łeby od zachodniej granicy Lęborka do jej ujścia do jeziora Łebsko. Akcja, podobnie jak w roku ubiegłym, miała charakter inicjatywy społecznej gromadzącej ludzi dobrej woli.

W sprzątaniu blisko 50 kilometrowego odcinka rzeki wzięło udział łącznie ponad 200 osób, wśród nich między innymi poseł na Sejm RP Witold Namyślak, starosta lęborski Ryszard Wenta, wicestarosta Wiktor Tyburski, burmistrz Lęborka Włodzimierz Klata, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby oraz lokalnych kół wędkarskich: PZW Koło Lębork-Miasto, Lębork-Cech, Marzenie ze Zdrzewna, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których rejon działania obejmuje teren rzeki Łeby - OSP w Chocielewku, Krępie Kasz., Leśnicach, Lęborku, Łebie, Nowej Wsi Lęborskiej, Pogorszewie, Redkowicach, Strzeszewie, Tawęcinie, Wicku oraz Wrześciu, młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lęborku, a także Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o. o. w Czarnówku, firma REMONDIS Sp. z o. o. Oddział Lębork oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęb.

Na spotkaniu z udziałem przedstawicieli podmiotów uczestniczących w akcji, które odbyło się 2 lutego br. w Nadleśnictwie Lębork, omówiono logistykę przedsięwzięcia. Rzekę podzielono na 4 odcinki przeznaczone do porządkowania, a do każdego z nich przydzielono koordynatora:
- odcinek I (ujście Kiszewy - most drogowy w Chocielewku), koordynator – Zygmunt Lisiecki, wiceprezes TPRŁ,
- odcinek II (most w Chocielewku - miejscowość Gęś), koordynator Mirosław Elwart, prezes OSP z Nowej Wsi Lęb.,
- odcinek III (Gęś - ujście Charbrowskiej Strugi), koordynator Ryszard Pacek, komendant OSP z Wicka,
- odcinek IV (Charbrowska Struga - jezioro Łebsko), koordynator Krzysztof Karapuda, komendant OSP z Łeby.

Poseł Witold Namyślak wraz z przedstawicielami starostwa i burmistrzem zostali przydzieleni do pracy na pierwszym odcinku. Urzędy miejskie i gminne oraz firma „Remondis” zapewniły worki na nieczystości i ich transport. Dodatkowo „Remondis” rozmieścił wzdłuż rzeki kontenery na odpady. Po ilości wywiezionych nieodpłatnie na składowisko w Czarnówku nieczystości można wnioskować, że akcja przyniosła pożądany skutek. Na wysypisko trafiło bowiem 2 t 340 kg śmieci, czyli więcej niż podczas ubiegłorocznego sprzątania.

W tym samym dniu wędkarze z koła KPP-Lębork czyścili także brzegi jeziora Lubowidz. Transport zebranych w tym rejonie nieczystości również nieodpłatnie zapewnił „Remondis”.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit