Lokalna Grupa Działania

„Dolina rzeki Grabi”

Jedną z najpiękniejszych i najczystszych rzek województwa łódzkiego jest Grabia, której dolina jest objęta ochroną w ramach „Natury 2000”. O osiągnięciach Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, która aspiruje do roli lokalnej organizacji turystycznej, mówi Juliusz Sumorok, koordynator strategii rozwoju gmin i miast położonych nad Grabią.

Celem Grupy jest intensywna promocja obszaru, którego tradycje turystyczne sięgają okresu międzywojennego. Tereny te jednak były przede wszystkim obiektem zainteresowania mieszkańców Łodzi, którzy właśnie tutaj udawali się na wypoczynek sobotnio-niedzielny. - Czas na zainteresowanie ta piękną okolica także mieszkańców innych regionów kraju, zwłaszcza w kontekście szans ożywienia turystyki krajowej – uważa rozmówca.

Do Grupy „Dolina rzeki Grabi” należą gminy z powiatów: bełchatowskiego, pabianickiego i łaskiego, m.in. Drużbice, Widawa, Łask, Dobroń, Dłutów. Z terenu powiatu łaskiego należą wszystkie gminy.

Inicjatorom przyświeca hasło „Powróćmy nad rzekę”, które jest realizowane poprzez szkolenia, udział w targach, publikacje, imprezy promujące min. takie atrakcje, jak spływy kajakowe Grabią, agroturystykę, turystykę jeździecką oraz produkty lokalne, w tym: sery wędzone, wędliny, pieczywo i miody.

Juliusz Sumorok bardzo chwali współpracę z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego oraz z Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi. Dobra promocja jest naszą siłą i szansą – kończy rozmowę.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit