Wnioski płynące z Euro 2012

Ambasada Dolnego Śląska w… Moskwie? To realne

Rajmund Papiernik, dyrektor Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu

Umiemy zorganizować wielką imprezę o zasięgu masowym i wykorzystać ją do promocji Polski. Dzięki Euro 2012 postrzeganie marki Dolnego Śląska wzrosło. Znaczną grupą, która odwiedziła wtedy ten region w celach turystyczno-sportowych byli Rosjanie.

- Byliśmy i jesteśmy zaskoczeni tak licznym ich udziałem. Statystyki podają, że było ich w naszym regionie około dziesięć tysięcy, włącznie z najważniejszymi urzędnikami Federacji Rosyjskiej, którzy zajmowali miejsca w loży na stadionie - mówi Rajmund Papiernik, dyrektor Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. - Wydatkowane przez nich kwoty wzbudziły duże zainteresowanie środowiska turystycznego. Nic dziwnego, że po Euro zaczęto mówić głośno o tym, że powinniśmy rozszerzyć naszą aktywność na rynkach wschodnich. Warto więc przystąpić do opracowania strategii promocji Dolnego Śląska na Wschodzie.

Na to potrzebne są niemałe pieniądze

Dolnośląska Organizacja Turystyczna zamierza pozyskać przeznaczony na ten cel kapitał w znacznej części ze środków unijnych, zainwestować też fundusze własne i partnerów DOT. - Przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie akcji promocyjnej w ramach projektu „Paszport do eksportu” - objaśnia podjęte działania Rajmund Papiernik. - Z gronem ekspertów uznaliśmy, że warto, aby DOT wziął udział w targach turystycznych w Sankt Petersburgu, Moskwie (Moskwa MIT, marzec 2013) i Astanie (Kazachstan). Przygotujemy materiały promocyjne i katalogi, zapewniamy kontakty z dziennikarzami, a na koniec – imprezę integracyjną. Na zasadzie konsultacji z członkami DOT-u, rozważymy wejście do jednej z największej rosyjskich organizacji turystycznych, skupiających czołowych touroperatorów, jak również wizytę studyjną rosyjskich touroperatorów na Dolnym Śląsku.

Turyści przyjeżdżający do Polski znani są z tego, że mają gest i pieniądze. Na Dolnym Śląsku luksus, którego oczekują, znajdą m.in. w pałacu Wojanów koło Jeleniej Góry Ważnym elementem strategii jest wykorzystanie środków informatycznych   dolnośląskiego portalu turystycznego, który w imieniu DOT prowadziłby rosyjski partner. W 2013 r. odbędzie się kolejne Polsko-Rosyjskie Forum Turystyczne, w którym DOT ma również zamiar wziąć udział.

To wielka szansa na zaistnienie na wielkim, chłonnym i bogatym rynku. Ogrom przyjętych zadań przekracza możliwości finansowe DOT-u, ale stowarzyszenie zamierza skorzystać z możliwości środków z zewnątrz. W jakim zakresie program zostanie zrealizowany, zależy też od potrzeb i możliwości dolnośląskiej branży turystycznej.

Marek Perzyński

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit