Convention Bureau of Gdańsk

Będzie wspólna polityka w zakresie turystyki biznesowej w Trójmieście

- Convention Bureau of Gdańsk ma już pięć lat, należy więc do starszych biur tego typu w Polsce – powiedziała przedstawicielka Biura Marta Wiśniewska podczas targów Usług dla Biznesu Meetings Poland w warszawskiej hali EXPO, przy ulicy Prądzyńskiego.

Formuła organizacyjna tej jednostki jest inna, niż np. w przypadku Katowic. Biuro gdańskie ma osobowość prawną i zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie. Członkami są: Urząd miasta gdańska, hotele, ośrodki konferencje Gdańska i województwa pomorskiego.

Cieszy fakt podpisania listu intencyjnego z samorządem miasta Gdynia, które również włączy się do wspólnego promowania turystyki biznesowej. Należy liczyć, że po wyborach samorządowych członkami zostaną też samorząd województwa, samorząd Sopotu, a może i innych miast województwa. Mają one istotny wpływ na kształtowanie programów turystyki biznesowej, zarówno jako tereny, na których będą organizowane konferencje i kongresy, jak też miejsca imprez towarzyszących. Rola tych imprez jest szczególnie ważna dla promocji regionu, a pozytywne opinie prestiżowych uczestników tych wydarzeń mają dla regionu duże znaczenie – zgadzamy  się z rozmówczynią.

Marta Wiśniewska wysoko ceni sobie relacje z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, w tym z dyrektorem Wojciechem Kreftem. Te kontakty pozwalają  zaistnieć turystyce biznesowej w bazach danych PROT, a Biuro ma szansę do udziału w wielu targach turystycznych i innych przedsięwzięciach branżowych. Zgodnie z umową z PROT – Convention Bureau of Gdańsk jest jednostką wyspecjalizowaną w ramach tej organizacji w zakresie kreowania turystyki biznesowej.  Dobrze też układają się kontrakty z Gdańską Organizacja Turystyczną oraz trójmiejskimi placówkami „it”, które są na bieżąco zaopatrywane w katalogi i inne materiały promocyjne. Jednostki te rewanżują się Biuru dostarczając własne publikacje informacyjne.

Biuro dobrze współpracuje z zagranicznymi ośrodkami POT, co ułatwia organizowanie  ekspozycji m.in. na targach turystyki biznesowej w Barcelonie, Frankfurcie nad Menem i Londynie.

Jan Paweł Piotrowski

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit