LGD

Bezpiecznie w jaskiniach północnej Jury

Bezpiecznie w jaskiniach północnej Jury

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Jury” funkcjonuje w ramach unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Zasięgiem terytorialnym organizacja ta obejmuje gminy: Janów (zwany Częstochowskim), Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów i Żarki.

Tereny te są znane miłośnikom skal i jurajskich zamków, zabytków sakralnych, architektury małomiasteczkowej (Lelów, Olsztyn, Poraj, Żarki). Do wyjątkowych atrakcji tych okolic należą jurajskie jaskinie, w tym najdłuższa na Jurze – Jaskinia Wierna o długości 1027 metrów.

Staraniem wspomnianej LGD ukazał się folder ukazujący uroki podziemnego świata północnej Jury. Wydawcy bardzo słusznie przestrzegają jednak, że zwiedzanie jaskiń, zwłaszcza tych o tzw. rozwinięciu pionowym,  wymaga odpowiedniego przygotowania i wyposażenia. LGD apeluje jednocześnie do turystów o poszanowanie dzieł natury i nie niszczenie skalnych nacieków.

Trzeba tu dodać, ze od wielu lat na tym obszarze bardzo prężnie funkcjonuje system Jurajskiej Informacji Turystycznej. Systemem tym sprawnie kieruje biuro Związku Gmin Jurajskich, kierowane przez dyrektora Roberta Nierodę.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit