II Mazowiecki Sejmik Turystyczny

Czy powstanie Mazowiecki Szlak Zabytków Techniki

Wystawa starych samochodów…Więcej»

- „Pędzlem, piórem i zębatym kołem” to hasło nowego przedsięwzięcia promocyjnego, realizowanego przez powiaty żyrardowski i skierniewicki dwóch sąsiadujących ze sobą województw: mazowieckiego i łódzkiego - powiedział starosta żyrardowski Wojciech Szustakiewicz witając uczestników drugiego Mazowieckiego Sejmiku Turystycznego, który odbył się w hotelu „Panorama” w Mszczonowie.

Miasto, znane z wielu inicjatyw i współpracy międzynarodowej, ostatnio wzbogaciło się o nową atrakcję - wspaniałe termy na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Konferencję pod patronatem dr. Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, zorganizował Urząd Marszałkowski wraz z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, a udział w niej wzięli: senator RP Eryk Smulewicz, Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej (z Cezarym Molskim, zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej POT), samorządów terytorialnych, lokalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń (w tym PTTK) i branży turystycznej. Świat nauki reprezentowali przedstawiciele ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.

Do uczestników sejmiku skierowała okolicznościowy list Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która zwróciła uwagę na dużą rolę obiektów techniki w kreowaniu produktu turystycznego.

Spotkanie otworzył Artur Buczyński, przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego i prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, który przedstawił osiągnięcia i zdania MROT. Do sukcesów należy zaliczyć wzrost szeregów członkowskich. W najbliższym czasie powstanie nowa komórka tej organizacji, której zdaniem będzie przygotowanie projektów pod kątem wystąpień o środki unijne.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit