MOT

Debata w przededniu (przyszłorocznego) Roku Turystyki Wodnej

Katarzyna Gądek, dyrektor Biura Marketingu Turystycznego miasta Krakowa i Łukasz Krajewski, właścici

Na pokładzie barki „Aquarius” przycumowanej pod Wawelem przy Bulwarze Czerwieńskim miały miejsce warsztaty, którym nadano tytuł „Małopolska - Kraina Wodniaków”. Spotkanie było wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Małopolską Organizację Turystyczną oraz Polską Organizacją Turystyczną przy współpracy z Miastem Kraków.

Przyszły rok zostanie przez Światową Organizację Turystyki ogłoszony Rokiem Turystyki Wodnej. Nawiązując do tej problematyki zaproszeni na spotkanie przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców, środowisk wodniackich i mediów starali się odpowiedzieć na pytania: „Jak Kraków i województwo Małopolskie są przygotowane do przyjęcia turystów poszukujących wypoczynku na wodzie?”, „Czy potencjał miasta i regionu: akweny i baza turystyczna są dobrze wykorzystane?”, „Co można jeszcze zrobić – jakie są perspektywy i bariery?”.

Modny produkt turystyczny

Debatę poprowadził Jan Wieczorkowski, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Polską Organizację Turystyczną reprezentował wiceprezes Bartłomiej Walas, który deklarował w imieniu POT wsparcie rozwoju turystyki wodnej. - Należy poszerzać produkt turystyczny wykorzystując żeglowne rzeki i akweny tam, gdzie istnieje taka możliwość. Drugą ważną sprawą jest marketingowe wsparcie tych atrakcji, które już istnieją. Przedsiębiorcy powinni dążyć do wspólnego promowania swoich przedsięwzięć pod przykładowym hasłem „Żegluga w Polsce”. Ta forma turystyki jest obecnie na świecie bardzo modna i nasz kraj ma duże możliwości w tym zakresie – mówił wiceprezes POT.

Program warsztatów został podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiciele Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego przedstawiali swoje projekty. Zagadnienia turystyki wodnej w Krakowie, a zwłaszcza projekt tramwaju wodnego, złożony do MPRO, zreferowała Katarzyna Gądek, dyrektor Biura Marketingu Turystycznego Miasta Krakowa.

Dyrektor MOT Paweł Mierniczak w imieniu Województwa Małopolskiego zapoznał zebranych z Kierunkami Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata 2008-2013 z uwzględnieniem turystyki wodnej. Elżbieta Tomczyk-Miczka, menedżer projektów w MOT nakreśliła sytuację w regionie w wystąpieniu zatytułowanym: „Rekreacja i turystyka wodna w Małopolsce a kształtowanie popytu na usługi turystyczne - analiza potencjału regionu”.

Współczesne zaniedbania i optymistyczna przyszłość

O ile pierwsza część wskazywała na wiele niezagospodarowanych miejsc w bazie sportów wodnych miasta i regionu, o tyle druga część zawierająca przykłady dobrych praktyk, pozwoliła na spojrzenie z optymizmem w przyszłość wodniacką Małopolski.

Prezentacje tej części to popisy kreatywności, konsekwencji i autentycznej pasji twórców projektów. Przedstawiono wiele ciekawych przedsięwzięć będących obecnie w realizacji. Wielkie zainteresowanie wzbudziły prezentacje inwestycji powstających w centrum Krakowa, jak Plaża pod Wawelem, przedstawiona przez Filipa Adamczaka z SAO Investment czy Barka na Wiśle, którą zaprezentował Piotr Sztaba z Fundacji Pathways. Podziw wzbudziła profesjonalna marina zbudowana na zalewie Bagry przez Uczniowski Klub Żeglarski Horn, w imieniu którego wystąpiła wiceprezes Józefa Ogrodnik. Przykładem z terenu był projekt zagospodarowania Jeziora Czorsztyńskiego, któremu patronuje Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, reprezentowany przez Małgorzatę Ślimak, kierownika Działu Dzierżawy i Wynajmu.

Ograniczona żeglowność Wisły

Osobny temat to żeglowność Wisły. Przybycie do Krakowa jachtów motorowych i prezentacja oferty Żeglugi Wiślanej – pierwszej regularnej żeglugi pasażerskiej na Wiśle przez właściciela Łukasza Krajewskiego dało asumpt do dyskusji na temat żeglowności królowej rzek polskich. Poprzez śluzę Przewóz w Niepołomicach nie sposób przepłynąć nawet kajakiem. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej walczy o udrożnienie Wisły, co pozwoliłoby na docieranie pod Wawel jednostkom, które obecnie dopływają z Gdańska tylko do Sandomierza. Zaprezentowany podczas debaty przez Mieczysława Janusza Jagłę, prezesa Zarządu MSZN projekt Zapora w Niepołomicach ma akceptację władz i koncepcję finansowania, należy więc tylko trzymać kciuki za jego realizację. By podtrzymywać ideę żeglowności Wisły i tradycji flisackich, co roku odbywa się Królewski Flis na Wiśle, prowadzony przez członka Zarządu Stowarzyszenia Instytut Multimedialny Jarosława Kałużę, który wspiera Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Kontynuatorzy dawnych flisaków przez 3 tygodnie spływają do Bałtyku replikami dawnych galarów – o tym wydarzeniu opowiadał Józef Ratajczak, skiper flisu. Ich wyczyn od dwóch lat powtarzają Flisacy Pienińscy na swoich tratwach.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit