Kampania promocyjna turystyki biznesowej Gdańska i Pomorza

Dofinansowanie unijne działań GOT

Gdańska Organizacja Turystyczna otrzymała fundusze na kampanię promocyjną turystyki biznesowej Gdańska i Pomorza z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 6 - Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działanie 6.2 – Promocja i informacja turystyczna.

Po pozytywnej ocenie strategicznej Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o przekazaniu środków na dofinansowanie projektu „Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i Pomorza”. Całkowita wartość projektu to prawie 3 mln zł. 75 proc. tej kwoty pochodzić będzie z funduszy unijnych. Wykorzystane one zostaną do końca 2011 roku na realizację kompleksowej kampanii promocyjnej turystyki biznesowej na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym. W zakres projektu wchodzą następujące działania: - wykonanie portalu informacyjnego o turystyce biznesowej; - opracowanie materiałów promocyjnych - katalogu obiektów konferencyjnych, folderu, filmu reklamowego i prezentacji multimedialnej oraz innych materiałów promocyjnych; - przeprowadzenie badań dotyczących dynamiki turystyki biznesowej w regionie pomorskim w latach 2009-2011; - udział w międzynarodowych targach turystyki biznesowej (m. in. we Frankfurcie IMEX, w Barcelonie EIBTM, w Brukseli EMIF oraz Londynie CONFEX) oraz zakup stoiska targowego, - organizacja cyklu podróży studyjnych dla branżowych dziennikarzy zagranicznych i biur podróży; - promocja oferty regionu w międzynarodowej prasie (CIM, CAT Publications, wydawnictwa targowe, Bedouk, MICE Poland) i Internecie; - organizacja cyklu szkoleń dla branży turystycznej pt. „Trójmiejska Akademia Organizatora Spotkań Biznesowych”; - utworzenie i promocja produktów turystyki biznesowej; - udział w międzynarodowych sieciach współpracy – ICCA i MPI.

Odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest Gdańsk Convention Bureau, które zgodnie z porozumieniem zawartym między GOT a Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, jako jedyna zajmuje się promocją Gdańska i całego Pomorza w sferze turystyki biznesowej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit