Projekty unijne

Doliny trzech rzek zapraszają

1. Doliny

W trakcie prezentacji ofert turystycznych województwa podlaskiego w warszawskim centrum handlowym „Blue City" można było zapoznać się z pakietem produktów turystycznych oferowanych pod hasłem „Doliny trzech rzek. Między Narwią i Bugiem". Ta trzecia z nie wymienionych rzek to Nurzec, malowniczy szlak kajakowy przebiegający podobnie jak Narew i Bug przez tereny ekologicznie czyste, charakteryzujące się krajobrazem kulturowym charakterystycznym dla pogranicza historycznego Mazowsza i Podlasia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że inicjatywa jest efektem współpracy dwóch prężnym organizacji pozarządowych. Pierwsza z nich to N.A.R.E.W., obowiązkowo pisana „z kropkami", gdyż oznacza Narwiańską Akcję Rozwoju Ekonomicznego Wsi, stowarzyszenie skupiające gminy: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turoń Kościelna, Tykocin i Wyszki. Celem tej organizacji jest czynny udział w kreowaniu i promowaniu rozwoju turystyki i produktów lokalnych; a także w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Drugim partnerem jest Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra", nie mająca jednak odniesienia do dolnośląskiej rzeki Bóbr, lecz właśnie do Podlasia. Do Krainy Bobra należą natomiast gminy: Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Klesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Szepietowo oraz obie gminy Brańsk – miejska i wiejska.

N.A.R.E.W i „Kraina Bobra" okazały się dobrymi sąsiadami. Razem realizują m.in. unijny projekt „Aktywne klastry turystyki i wypoczynku", obejmujące szkolenia, wydawnictwa, prezentacje na targach. Efektem jest m.in. bardzo ciekawy i cenny (gdyż konkretny!) katalog produktów turystycznych zawierający programy pobytu. I tak program pierwszy „Doliny trzech rzek" zawiera ofertę wycieczki po Narwiańskim Parku Narodowym, bocianiej wsi Pentowo, z pieczeniem chleba w gospodarstwie agroturystycznym i wizyta w muzeum oręża w Kiermusach. Drugi program obejmuje m.in. park linowy w Doktorcach, muzeum wnętrz pałacowych w Choroszczy. Odwiedziny w sanktuarium w Hodyszewie i w nadleśnictwie Rudka to tylko niektóre z atrakcji trasy trzeciej. Trasa czwarta wiedzie m.in. do Ciechanowca ze skansenowskim Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka i terenami rekreacyjnymi nad sztucznym zbiornikiem wodnym. Na wszystkich trasach istnieje możliwość skorzystania z noclegów w gościnnych gospodarstwach agroturystycznych.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit