Jedynie poprzez regiony promocja kraju jest najbardziej efektywna

Dorobek ROT zasługuje na uznanie

 

Wreszcie doceniane

Te mocniejsze regionalne organizacje turystyczne stały się podstawowym partnerem POT, ale nie zawsze były wystarczająco doceniane. Zwrócił na to uwagę w ubiegłym roku Wojciech Fedyk, prezes Forum ROT, kiedy w głośnym tekście uświadomił, że są to dziś zupełnie inne organizacje niż w pierwszych latach działalności. Pisał m.in.: Regionalne Organizacje Turystyczne skupione w Forum ROT, tworzą od ponad 9 lat coraz bardziej skuteczny system promocji turystycznej nie tylko poszczególnych regionów, ale i całego kraju.

Dalej podkreślał, że ROT tylko na trzy typy działań promocyjnych, tj. ekspozycje targowe, wydawnictwa promocyjne i study tour dla zagranicznych touroperatorów i dziennikarzy, wydatkowały w 2008 roku 5,7 mln zł (co stanowiło blisko 22 proc. budżetu promocyjnego POT). Zwracał też uwagę, że potencjał promocyjny regionalnych organizacji turystycznych stale rośnie, czego dobrym potwierdzeniem są wyższe budżety zrealizowane w roku 2009.

Również ze strony samorządów i urzędów marszałkowskich ROT nie zawsze mogły liczyć na sprawiedliwe oceny i właściwe wsparcie. Teraz jest pod tym względem zdecydowanie lepiej, co nie znaczy, że zawsze idealnie. Szerszy obecnie zakres działań ROT przekłada się na wiele przedsięwzięć wynikających z przyjętych strategii promocji i rocznych planów. Miniony rok pod tym względem okazał się udany, co dodatkowo wpływa na pozytywny odbiór ROT w samorządach i w branży turystycznej. Myślę, że to przekłada się również na większe możliwości koncentrowania środków finansowych, co dla działalności tych organizacji ma zasadnicze znaczenie.

Jest tyle do zrobienia

Turystyka współcześnie została poddana ostrym wymogom konkurencji, co jest konsekwencją procesów rozwojowych tej dziedziny gospodarki, postępującej deglomeracji ruchu turystycznego na świecie, a nadto skutkiem wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych – by wymienić tylko te najważniejsze przyczyny.

W tych warunkach wysoka zdolność konkurowania krajów i regionów turystycznych na globalnym rynku wydaje się kwestią bezdyskusyjną W praktyce oznacza to zarówno rozbudowę materialnej bazy turystyki, infrastruktury, podnoszenie jakości usług, wprowadzanie efektywnych struktur zarządzania, kreowanie atrakcyjnych produktów turystycznych, jak też podejmowanie skutecznych działań promocyjnych. W tych działaniach, a szczególnie w ostatnim z nich, najlepiej sprawdzą się mocne strukturalnie i finansowo oraz profesjonalnie pracujące ROT – organizacje o rosnącym potencjale wiedzy, umiejętności, potrafiące integrować większość podmiotów w regionie zaangażowanych w rozwój turystyki.

Bezpośrednimi celami tych organizacji jest: zwiększenie przyjazdów turystów zagranicznych i krajowych, wzrost przychodów z turystyki, wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju regionalnych produktów turystycznych, zwiększanie dostępności produktów turystycznych poprzez działania promocyjno-informacyjne, w tym wykorzystujące nowoczesne techniki upowszechniania informacji i komunikacji;

Niewątpliwie działalność ROT będzie się rozszerzała – dobrze jeśli przy tym silniej zaktywizowane zostaną środowiska lokalne.

Jan Wysokiński

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit