Nowe władze Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Inaczej, ale bez rewolucji

Nowy prezes MOT Leszek Zegzda, wicemarszałek Województwa Małopolskiego/ fot.: E. Tomczyk-Miczka

25 maja 2010 roku, podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Małopolskiej Organizacji Turystycznej, członkowie MOT powierzyli  jednogłośnie funkcję prezesa wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Leszkowi Zegździe.

Nowemu prezesowi sprawy MOT i turystyki nie są obce, bowiem – sam zapalony miłośnik gór i pieszych wycieczek - dotychczasowe działania organizacji  chętnie wspierał i wyrażał swoje poparcie dla rozwoju turystyki i promocji regionu.

Owacje na stojąco i „Sto lat" usłyszał po dwóch kadencjach prezesowania Małopolskiej Organizacji Turystycznej ustępujący statutowo ze swojej funkcji prezes Jan Wieczorkowski. - Dla tej chwili warto było pracować przez 9 lat – wyznał nie kryjąc wzruszenia. Kierował organizacją od chwili jej założenia w roku 2001, pełniąc wówczas, podobnie jak obecnie jego następca, funkcję wicemarszałka Województwa Małopolskiego.

Walne Zebranie dokonało w statucie MOT zmian prowadzących do ściślejszych powiązań organizacji z Województwem Małopolskim. Władze samorządowe zwiększyły z jednej strony swoją reprezentację we władzach MOT ( liczba członków wskazanych przez Województwo w Zarządzie MOT wzrosła z trzech na pięciu), z drugiej strony zadeklarowały zwiększenie składki członkowskiej z 60,05 tysięcy na 1,065 mln zł.

Zmiany te nie wprowadzą rewolucji w funkcjonowaniu Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Ich kierunek jest wskazany jako optymalny w opracowanym przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Kodeksem Dobrych Praktyk, stworzony dla marszałków województw i samorządów lokalnych. Zgodnie z kodeksem i praktyką stosowaną w większości ROT-ów, za najlepszy uważa się taki model, w którym regiony przekazują kompetencje i budżety na rozwój i promocję turystyczną do ROT-ów, jednocześnie mając duży wpływ na działania podejmowane przez te organizacje.

Zwiększenie składki Województwa nie wpłynie znacząco na poziom finansów organizacji, ułatwi natomiast procedury. Dotychczas Województwo przekazywało podobną kwotę na działania MOT, jednak nie składką, a na zasadzie powierzonych zadań. By je zdobyć, organizacja musiała startować w przetargach i konkursach. Zarówno procedury przetargowe, jak i rozliczanie dotacji zajmowało ogromną ilość czasu i energii nielicznego zespołu MOT ( 4,5 etatu).

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit