Nowe władze Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Inaczej, ale bez rewolucji

Podziękowania dla prezesa Wieczorkowskiego. Od lewej: Jan Bączek, członek Zarządu MOT; Andrzej Gut-Mostowy, członek zarządu MOT; Leszek Zegzda, prezes MOT,;Paweł Mierniczak, dyrektor MOT/ fot. E. Tomczyk-Miczka

Walne zebranie udzieliło absolutorium odchodzącemu zarządowi, przyjęło sprawozdanie za ubiegły rok i zatwierdziło plan pracy i plan finansowy na rok 2010. Wybrano też nowy Zarząd Małopolskiej Organizacji Turystycznej. I tu obyło się bez rewolucyjnych zmian. Jak widać, stabilizacja i wypracowane modele współpracy rokują dobre perspektywy dla przyszłości turystyki w Małopolsce.

Zarząd Małopolskiej Organizacji Turystycznej:

prezes - Leszek Zegzda, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, wiceprezesi - Bożena Srebro, dyrektor Sądeckiej Organizacji Turystycznej; Jan Wieczorkowski, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skarbnik - Jan Bączek, prezes firmy Jan-Pol, sekretarz - Anna Jędrocha, wiceprzewodnicząca Krakowskiej Izby Turystyki
 

Członkowie:
 

Mirosław Banach ( Powiat Tarnowski), Krzysztof Borkowski ( Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej), Andrzej Gut-Mostowy ( Województwo Małopolskie), Marcin Jagła ( miasto Nowy Targ), Elżbieta Kantor ( Województwo Małopolskie), Janusz Kociołek ( Powiat Suski), Krzysztof Kuczmański ( PUHiT), Marcin Pałach ( Tarnowskie Centrum Informacji), Jan Sienkiewicz ( Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich), Teresa Starmach (Województwo Małopolskie).

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący - Aleksander Giertler (Sądecka Izba Turystyki)

Członkowie:
Marek Durmała (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii W Suchej Beskidzkiej), Józef Klimek ( gmina Łącko), Małgorzata Małuch ( gmina Sękowa), Jan Morańda ( gmina Ropa).

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit