LGD „Razem dla Radomki”

Integracja wzdłuż Radomki

Przytyk i okoliczne gminy zyskały nazwę paprykowego zagłębia. W samym Przytyku kilkadziesiąt różnokolorowych odmian papryki uprawia około 200 gospodarstw, ponad 3 tys. tuneli. Ogólnopolskie Targi Papryki organizowane z inicjatywy starosty, wójta gminy i prezesa Radomskiej Giełdy Rolnej są znakomitą formą promocji przednich odmian, na które popyt stale wzrasta. Są też okazją do spotkań producentów z handlowcami z kraju i zagranicy, a także stanowią inspirację dla przedsiębiorców planujących budowę zakładów przetwórczych.

Rozmawiam z Cezarym Adamem Nowekiem, prezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” i znanym działaczem turystyki (współtworzył kiedyś Radomską Izbę Turystyki). W spotkaniu podczas targów „Regionalia” towarzyszących targom turystycznym „Lato 2013”, gdzie LGD dysponowała wyjątkowo dużą powierzchnią stoiska, prezes dzieli się informacjami o działalności LGD, które zasięgiem aktywności obejmuje powiaty radomski – ziemski i przysuski. Ponieważ zasady unijnego programu Lider ograniczają jego funkcjonowanie, w szeregach członkowskich nie może się znaleźć, niestety, samorząd Radomia, który jest odrębnym powiatem grodzkim.

LGD promuje i chroni tradycje lokalnego produktu, do którego należą m.in. papryka, sok jabłkowy, wyroby piekarnicze, cukiernicze, a także wyroby rzemiosł nie spożywczych, np. rzemiosł drzewnych. Są to bardzo istotne atrakcje zważywszy na rozwijającą się agroturystykę i turystykę do małych miast, powiązaną z podziwianiem zabytków i wszelkich przejawów ich różnorodności.

Radomskie LGD - skupiające około 36 przedsiębiorców - współpracuje z gminami, a także z centrami „it”, zwłaszcza zlokalizowanymi w Radomiu. Jest też organizatorem lub współorganizatorem Święta Chleba w Muzeum Wsi Radomskiej. LGD nie działa w pojedynkę. Prezes Cezary Adam Nowek jest koordynatorem współpracy LGD z południową  częścią województwa mazowieckiego (teren dawnego województwa radomskiego).

Zgadzam się z rozmówcą, że czas na zacieśnienie kontaktów z turystyką, aby wspólnie promować atrakcje turystyczne, ciągle jeszcze nie zawsze docenianej, południowej części województwa mazowieckiego.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit