Raport o turystyce w kujawsko-pomorskim

Jak rozsądnie wydawać pieniądze

Za stołem konferencyjnym od lewej Michał Korolko, wicemarszałek województwa kujawsko–pomorskiego, prezes K-POT oraz autorzy raportu - mgr Agnieszka Radkiewicz i dr Andrzej Anszperger, naukowcy z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu/ fot.: Biuro K-POT, R. Frąckiewicz

- Do tej pory w planowaniu wydatków na poszczególne obszary rozwoju turystyki kierowaliśmy się doświadczeniem minionych lat, intuicją i zdrowym rozsądkiem. Teraz otrzymujemy narzędzie, które pozwoli nam zracjonalizować nasze działania, bardziej efektywnie wykorzystywać dostępne środki finansowe tam, gdzie to będzie najbardziej korzystne dla branży turystycznej w naszym regionie – stwierdził Michał Korolko, wicemarszałek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego, prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, podczas konferencji prasowej 22 kwietnia.

Celem konferencji było zaprezentowanie raportu pt. „Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 r.”, który jest elementem badań pod nazwą „Kierunki rozwoju w sferze turystyki i ich wpływ na gospodarkę województwa kujawsko-pomorskiego” przeprowadzonych przez K-POT na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego,  współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport zaprezentowali dziennikarzom dr Andrzej Anszperger i mgr Agnieszka Radkiewicz – naukowcy z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.

Metoda badawcza

Prowadzone w dwuletnim cyklu badania (2009-2010) mają za cel pomóc stworzyć wiarygodną analizę ruchu turystycznego w województwie, z uwzględnieniem między innymi takich obszarów działania, jak główne rynki docelowe w turystyce przyjazdowej w regionie; struktura demograficzna i społeczna turystów oraz ich preferencje i motywy skłaniające do przyjazdu; ich opinie o szeroko rozumianej atrakcyjności turystycznej kujawsko-pomorskiego, a także wykorzystywanych (a tym samym kupowanych) usługach turystycznych. Celem pośrednim badań jest stworzenie zarysu podstaw do przepływu i gromadzenia informacji o ruchu turystycznym, a tym samym prowadzenia efektywnej polityki turystycznej władz regionu i całej branży turystycznej. Jedną z zastosowanych metod badawczych było tak zwane „desk researc”- czyli analiza dostępnych danych o badanym zjawisku. Wykorzystano dwa podstawowe źródła informacji: publikacje Głównego Urzędu Statystycznego i Instytutu Turystyki w Warszawie oraz wywiady kwestionariuszowe. W tym drugim przypadku w 2009 r. przeprowadzono 5.5 tys. bezpośrednich wywiadów ankietowych. Objęto nimi tylko osoby powyżej 15 roku życia. Na ten rok zaplanowano ponad 10 tys. wywiadów. Liczba przyjętych wielkości prób w pełni spełnia wymóg reprezentatywności. Ostatecznie do badań ankietowych zakwalifikowano następujące miejsca docelowe: Brodnicę, Bydgoszcz, Chełmno, Ciechocinek, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Kruszwica, Strzelno, Toruń, Tuchola, Więcbork i Włocławek oraz wybrane powiaty. Wywiady przeprowadzali przeszkoleni ankieterzy.

Kim jesteś turysto?

Z badań wynika, że wśród odwiedzających kujawsko-pomorskie turystów polskich było nieco więcej kobiet - 56 proc. niż mężczyzn - 44 proc. Z tej grupy badanych 84 proc. pochodziło z miast, połowa zadeklarowała, że ma wykształcenie średnie, a 43 proc. wyższe. Średnia wieku to 40 lat, a najliczniejsza grupa mieści się w przedziale 20-29 lat. Turyści tzw. ”złotego wieku” stanowili mniejszość zarówno wśród turystów polskich, jak i zagranicznych. Najliczniejszą grupę turystów polskich stanowią mieszkańcy kujawsko-pomorskiego (37 proc.), mazowieckiego (13.5 proc.), pomorskiego i wielkopolskiego (nieco ponad 10 proc.). Wśród gości z zagranicy najliczniejszą grupą są nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy (nieco ponad 30 proc.), a dalej turyści z Wielkiej Brytanii (prawie 18 proc.) i USA (blisko 8 proc.). Największy odsetek turystów zagranicznych odnotowano w Toruniu, Bydgoszczy i powiecie sępoleńskim.

Podstawowym środkiem transportu wykorzystywanym przez turystów jest samochód osobowy (63 proc.), a dalej autobus i pociąg.

81 procent ankietowanych zorganizowało swój wyjazd samodzielnie. Wśród motywów przyjazdu dominowały cztery podstawowe: wypoczynek – 34 proc.; zwiedzanie zabytków – 27.8 proc.; odwiedziny u rodziny i znajomych – 11 proc. i cel zdrowotny – blisko 10 proc. Dla 64 proc. turystów wizyta w miejscowości, w której rozmawiał z nimi ankieter, była co najmniej drugą wizytą.

Ciekawej i użytecznej wiedzy dostarczyła odpowiedź na pytanie, gdzie turyści poszukiwali wiedzy o regionie przed przyjazdem. Najważniejszym źródłem wiedzy był Internet (57 proc.), rekomendacja znajomych (14 proc.), przewodniki (11 proc.), foldery i ulotki (5 proc.), media-TV, radio, prasa (2 proc.) i biura podróży (1 proc.).

Co się podoba, a co mniej?

Na pytanie o ocenę województwa kujawsko pomorskiego – w opinii respondentów, którzy zdecydowali się ulokować atrakcyjność regionu na skali od 1 do 10, zostało ono ocenione na 7.46, a przez turystów zagranicznych na 7.26. Na pytanie „Czy poleciłby Pan\ Pani znajomym odwiedzenie Tej miejscowości? (czyli tej, w której przeprowadzano ankietę) 93 proc. turystów odpowiedziało „zdecydowanie tak”. W odniesieniu do całego województwa i posiadanego przez nie potencjału turystyczno-marketingowego najwyżej ocenili turyści: atmosferę – 89 proc. dobrze i bardzo dobrze oraz życzliwość – 90 proc. Najgorzej oceniono toalety – 30 proc. źle i bardzo źle, oznakowanie – 13 proc. oraz rozrywkę – 15 proc.

Analizując zachowania turystów „od strony rynkowej”, raport stwierdza, że przeciętny turysta zostawił w województwie kujawsko-pomorskim 293 złote, w tym na nocleg 86 zł, na gastronomię 87 zł, na rozrywkę 20 zł i pamiątki 13 złotych.

Pół miliona na badania zwróci się w wpływach z turystyki

Koszt tych dwuletnich badań nad obrazem turystyki w regionie to 580 tys. zł. Do zawartych w nim informacji, analiz i wynikających z nich wniosków powracać będziemy na naszych łamach jeszcze nie raz. Będziemy pytać przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz pracowników tej branży jak modyfikują swoje plany działania na przyszłość? Jak je wykorzystują w bieżącej pracy?

Jak zapowiedział na konferencji prasowej wicemarszałek Michał Korolko samorząd województwa kujawsko-pomorskiego już dziś dokonuje weryfikacji działań skierowanych na rozwój sektora turystycznego w regionie pod kątem zwiększenia jego udziału w tworzeniu stałego wzrostu gospodarczego i większej efektywności działań marketingowych i promocyjnych dla potrzeb regionu. Turystyka staje się bowiem jedną z coraz bardziej znaczących gałęzi gospodarki. Rośnie jej udział w tworzeniu PKB, w tworzeniu miejsc pracy, generowaniu dochodów budżetowych.

(mig)


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit