Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Jerzy Lach nowym prezesem MROT

Nowy prezes MROT Jerzy Lach - w drugim rzędzie, w okularach. Po jego prawej ręce Izabela Stelmańska,  zastępca dyrektora Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, członek Zarządu MROT, obok Aleksandra Kielan, skarbnik MROT/ fot.: Archiwum MROT

Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Jerzy Lach został wybrany nowym prezesem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w trakcie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zorganizowanego 30 czerwca br. w Radomiu na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.

Funkcje wiceprezesów nowego Zarządu MROT powierzono Rafałowi Rajkowskiemu, dyrektorowi Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – reprezentującego w MROT  Lokalną Organizację Turystyczną  Południowego Mazowsza; Andrzejowi Mańkowskiemu, wicedyrektorowi Biura Promocji Urzędu m.st. Warszawy; Tadeuszowi Milikowi, prezesowi Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej – w MROT reprezentującemu Furnel Travel International;

Obowiązki sekretarza powierzono Sławomirowi Wróblewskiemu, prowadzącemu firmę doradczą i biuro konferencji „Meetings Management”, członkowi Rady POT; skarbnikiem wybrano Aleksandrę Kielan, dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. W skład zarządu weszli ponadto Jadwiga Orczyk-Miziołek, Izabela Stelmańska, Jerzy Chmielewski, Andrzej Bis i Wojciech Koprowski.

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego kończącego pierwszą kadencję  władz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji, podsumowano dorobek stowarzyszenia, udzielając absolutorium i dziękując ustępującym władzom.

Prezes Artur Buczyński kierujący pracą MROT w ubiegłej kadencji zrezygnował z kandydowania, stwierdzając, że w czasie kryzysu i wciąż kurczących się środków samorządowych, organizacja powinna wkroczyć w nowy etap rozwoju. Niezbędne staje się uruchomienie działalności gospodarczej, a fakt, że ustępujący prezes jest jednocześnie radnym wojewódzkim może temu nie sprzyjać. Artur Buczyński został uchwałą nowego zarządu powołany do Rady Programowej MROT nowej kadencji. Będzie tam zasiadał obok ekspertów z dziedziny turystyki, jak również szefów lokalnych organizacji turystycznych z Mazowsza.

Nowy prezes MROT Jerzy Lach za najpilniejsze zadania stowarzyszenia uznał intensyfikację współpracy z lokalnymi organizacjami turystycznymi i rozwój produktu turystycznego Mazowsza, w tym szlaków kulturowych.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit