LOT Toruń

Klucze do sukcesu

Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń, powstała już w październiku 2003 roku, należy do najprężniejszych, nie tylko w skali województwa kujawsko-pomorskiego, ale całego kraju. Tajemnicą sukcesu jest dobra współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i osobami, a przede wszystkim z samorządami i branżą turystyczną.

Kierownik biura LOTT Emilia Depczyńska z satysfakcją stwierdza, że z każdym rokiem zwiększa się liczba inicjatyw oddolnych, zgłaszanych do LOTT-u przez ich twórców. Wynika to pewnie z faktu, ze żadna ze zgłaszających się instytucji lub osób nie zostaje odesłana z przysłowiowym kwitkiem. Jeśli nawet LOTT nie jest w stanie wesprzeć finansowo dobrych inicjatyw, to zawsze istnieje możliwość zaangażowania merytorycznego lub też poszukania innych źródeł finansowania.

Rok 2008 należy uznać w opinii rozmówczyni za bardzo udany. Przede wszystkim przybyło nowych członków, których jest obecnie ponad 50, a wszyscy sprawdzili się. Wśród członków – obok samorządów, hoteli i biur podróży, są także członkowie wyjątkowi, np. Muzeum Piernika i Twierdza. Dobrze układają się też relacje z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym w Toruniu i Kujawsko-Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, chociaż jej biuro „wyemigrowało” do Bydgoszczy. Roboczy charakter ma też współdziałanie z Ośrodkiem Informacji Turystycznej. Polega ono na wymianie informacji i koordynacji. M.in. w ich wyniku Ośrodek „it” reprezentuje miasto w na targach w Berlinie, a LOTT w Poznaniu.

Wbrew chętnym do poszukiwania sensacji o rzekomych konfliktach miedzy Bydgoszczą i Toruniem, udało się – dzięki samorządom, a także lokalnym organizacjom turystycznym z obu miasta - nawiązać współprace, która już w 2009 r. zaowocuje wzajemną promocją, m.in. w formie ulicznych mini-targów adresowanych do mieszkańców i gości regionu. Już na ostatnich, bardzo udanych targach Tour Salon w Poznaniu – Bydgoszcz i Toruń promowały się jako „Dwumiasto”, a ciekawa ekspozycja, poparta udziałem artystów, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem.

Nowy Zarząd LOTT, kierowany przez prezesa Jerzego Końskiego, reprezentującego Twierdzę Toruńską, postanowił w 2009 roku zmniejszyć składki członkowskie. Wynika to z konieczności wyeliminowania barier, które ograniczały możliwość uczestniczenia w pracach LOT-u ważnym dla regionu, a mniej zamożniejszym instytucjom i organizacjom. Takim przykładem jest nowa inicjatywa o nazwie „Port Morski w Toruniu” wykreowana przez Towarzystwo Tradycji Morskich w Toruniu, kierowane przez prezesa Bohdana Grabowskiego. Inicjatywa, aktywnie wspierana przez LOTT i prezydenta miasta Torunia, ma na celu przypomnienie morskich i rzecznych tradycji miasta. To bardzo ważny pomysł, także w kontekście starań miasta o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit